Henry Creswicke Rawlinson Kimdir? Biyografisi, Siyasi, Askeri Kariyeri

0
Advertisement

Henry Creswicke Rawlinson Kimdir ve ne yapmıştır? Henry Creswicke Rawlinson hayatı, biyografisi, siyasi ve askeri kariyeri hakkında bilgi.

Henry Rawlinson

Kaynak: commons.wikimedia.org

Henry Creswicke Rawlinson

Sir Henry Rawlinson (1864-1925), bir diplomatın oğlu olarak 1864’te doğdu. İngiliz Ordusuna katıldıktan sonra Lord Roberts komutasındaki 1886-87 Myanmar seferinde, Lord Kitchener (1914-16 Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş bakanı) ile Sudan seferinde (1898) ve İkinci Boer Savaşı’nda görev yaptı. (1899-1901).

Ağustos 1914’te savaş patlak verdiğinde Rawlinson’a, Alman Anvers kuşatmasına karşı Belçika Ordusuna yardım etmek üzere gönderilen IV. Kolordu komutanlığı verildi. 1916’da Dördüncü Ordu’ya Korgeneral olarak atandı ve 1916 Temmuz-Kasım Somme Muharebesi’nde birincil bir rol oynadı ve burada sınırlı bir piyade taarruzuna yönelik argümanları, Sir Douglas Haig’in çığır açan planlarıyla belirgin bir şekilde (ve nihayetinde felaketle) çelişiyordu. Somme fiyaskosuna rağmen, Rawlinson bugün genellikle oldukça yetkin bir saha komutanı olarak kabul edilmektedir.

Şubat 1918’den itibaren İngiltere’yi Yüksek Savaş Konseyi’nde temsil etmenin yanı sıra, Rawlinson’ın Dördüncü Ordusu, aynı yıl Ağustos 1918’de St. Quentin ve Cambrai arasındaki Alman hattını kırmada kayda değer bir başarı elde etti.

Ateşkesin ardından 1919’da Rawlinson lordluğa yükseltildi. Aynı yıl, Bolşevik hükümetini devirmek için gönderilen müttefik kuvvetlerin komutanı olarak Rusya’ya gönderildi. 1920’de Hindistan’daki İngiliz kuvvetlerine komuta etmek üzere gönderildi ve ölümüne kadar bu pozisyonda kaldı.

Sir Henry Rawlinson 1925’te öldü.

Advertisement

Kaynak 2

Henry Creswicke Rawlinson; İngiliz diplomatı, arkeoloğudur (Oxfordshire/Chandlington 1810-Londra 1895).

Klasik dilleri de içeren özel bir eğitim gördükten sonra 1826’da Doğu Hint Şirketi’ne girdi. Hindistan’a giden bir gemide görev aldı. Bombay valisi ve bir doğu bilimcisi olan John Malcom ile tanışması arkeolojiye ilgi duymasına yol açtı. 1833’de binbaşı rütbesiyle İran’da görevlendirdiği sırada eski eserlerle ilgilenerek Pers İmparatoru I. Darius’un kendi adına yaptırdığı, Bisitun kaya anıtındaki yazıtı çözmek için 1835-1846 arasında çalıştı. Hemedan-Babil ticaret yolu üstündeki Kermanşah yakınlarında dik bir dağ yamacında ve yaklaşık olarak yerden 50 m yükseklikte bulunan bir anıta ilk kez 1835’te kayalara kurduğu bir palanga sisteminin yardımıyla çıktı ve yazıtları kopya etmeyi başardı. Elamca, Babilce ve Eski Persçeyle olmak üzere üç dildeki bu çiviyazılı metinlerden önce Eski Persçeyle yazılı olanı çözümledi. Daha sonra öteki dillerdeki metinlerin kopyalarını çıkartarak çözümlenmelerine katkıda bulundu.

1838’de Afganistan’da ve Kanderhan’ da, 1843’te de Bağdat’ta konsolos olarak görev yaptı. 1858’de İngiltere’ye dönerek parlamentoya seçildi. Ayrıca Doğu Hint Şirketi’nin danışmanlığını üstlendi. Bir yıl sonra Tahran elçiliğine atandı. 1865-1868 arasında yeniden parlamentoda görev aldı, hizmetlerinden ötürü 1856’da sir unvanı ve Oxford Üniversitesi onursal doktorluk payesi verildi

Başlıca eserleri:

The Persian Cunneiform inscription at Behistun (Pers Çivi Yazılı Behistun Yazıtı) 2 cilt, 1846, A Commentdry on the inscriptions of-Babylonia and Assyria (Babil ve Asur Çiviyazılı Belgeleri Üzerine Bir Yorum) 1850, Outline of the History of-Assyria (Asur Tarihinin Ana Çizgileri) 1852, Cunneiform inscriptions of-Western Asia (Batı Asya Çiviyazılı Belgeleri) 5 cilt, 1861-1884.


Leave A Reply