Hesiodos Kimdir?

0
Advertisement

Hesiodos Kimdir? Hesiodos hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri ile ilgili bilgi.

hesiodosHesiodos; Eski Yunan şairidir (İÖ 8. yüzyıl).

Yaşamı üzerine, açık, kesin, bilgileri yoksa da ele geçmiş eserlerinin tanıklığı vardır: Erga Kai Hemerai (İşler ve Günler) kardeşi Perses ile çözümleyemediği miras sorunu vesilesiyle yazılmış 826 dize. Hak ve adalet, çalışma ve üretim, tarla işleri, denizcilik uğraşı, günlük yaşam için gerekli öğütler, her ayın günlerinde yapılması doğru olacak işler; Theogonia (Evrenin Yaratılışını, Tanrıların soy kütüğünü, aralarındaki ilişkileri, Yunan mitolojisine kaynak olan bilgileri veren eser; 1022 dizelik öğretici şiir). Aspis Herakleus (Herakleus’un Kalkanı) adlı şiirin ilk 54 dizesi.

Theogonia, (Tanrıların Yaratılışı): Yunan öncesi kaynakların (Fenike, Sümer, Babil…) söylencelerini kendi dünyasının inançlar sistemi biçimine dönüştüren tutarlı bir kaynak sayılır. Bu dinsel bileşim, evrenin yaratılışından başlayarak (Khaos) üç kuşaklık tanrı soyunun çatışmalarıyla sürer: Uranos-Gaia, Kronos-Rehia, Zeus-Hera. Sonunda evrensel barışa ulaşan Olympos tanrılarının aile ilişkileri, dölleri, yaşam özellikleri konu edinilir. Roma mythos yazarlarına da kaynak olan başlıca eserdir.


Leave A Reply