Hicri Takvim Nedir?

0

Hicri takvim nedir? Hicri takvimi hangi olayla başlamıştır? Hicri takvimin özellikleri, hakkında bilgi.

hicri-takvimHicri Takvim; Hicret’in 17. yılında, yapılan işlerin tarihlenmesi için sağlam bir takvime gerek duyuldu. Hz. Ali’nin önerisiyle takvim yeniden düzenlendi; Hicret’in gerçekleştiği yıl, birinci yıl olarak kabul edildi, ayların eskisi gibi kullanılması sürdürüldü. Hac mevsiminden sonra ilk çalışılan ay olduğundan muharrem birinci ay sayıldı.Hicri birinci yıl, jülyen takviminde 622. yıla rastlar.

Hicri Kameri Takvimde aylar; Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce seklinde sıralanırlar.

Hicri takvimlerde, miladi takvimlerde olduğu gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemlerin 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gündür.


Leave A Reply