Himalaya Dağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Himalaya Dağları nerededir? Himalaya Dağları’nın yükseklikleri, konumu, özellikleri, dağların isimleri hakkında bilgi.

himalayalarHimalaya Dağları; Güney Asya’da sıradağlardır. 2.500 km uzunluğunda, 150,240 km genişliğinde bir alana yayılan, dünyanın en genç, en yüksek sıradağlarıdır. Batıda İndus Irmağı vadisinden, güneye doğru geniş bir yay çizerek Brahmaputra Irmağı vadisine kadar uzanırken, güneyden Ganj Ovası, kuzeyden Tibet Yaylası ile sınırlanır. Pakistan’ın doğusu Keşmir, Kuzey Hindistan Güney Tibet, Nepal, Sıkkım ve Bhutan sınırları içerisinden geçer. Himalayalar, birbirine koşut uzanan üç sıradan oluşur: Güneyden kuzeye doğru Siwalik Sıradağları, Küçük Himalayalar, Büyük Himalayalar. Kuzeybatıda yer alan Karakurum Dağları da Himalayalar’ın bir parçası sayılır. Genelde üçüncü jeolojik dönemde güneydeki Hint Yarımadası Kalkanı’nın Asya Kıtası’nı sıkıştırması sonucunda yükselen dağların, bugünkü biçimini almasında şiddetli aşınma büyük rol oynamıştır.

Hindistan düzlüklerinin kuzeyinde yükselen birinci sıra kıvrımları Sivalik Dağları, Ganj Ovası’ndan 1.200 m yüksekliğe ulaşır. Dağların, özellikle doğu ve orta bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Genişliği 32-48 km arasında değişen dağlar, üçüncü zamanın alüvyonlu tortullarından oluşmuştur. Sivalik Sıradağları’nın kuzeyinde uzanan Küçük Himalayalar’ın yüksekliği 2.135-4.575 m, genişliği 80-95 km arasındadır. Doğu kesiminde tropikal ormanlarda; meşe, ormangülü, ibreli türler geniş yayılış gösterir. Burada ağaç sınırı 3.900, batıda 3.600 m’de son bulur. Küçük Himalayalar, Sivalak Sıradağlarından daha yaşlı ve daha karmaşık yapıdadır (kristal, başkalaş-mış kay açlar, tortul kayalar), Tibet Yaylası’nın güneyinde uzanan Büyük Himalayalar’ın dorukları sürekli buzul ve karla örtülüdür. Genelde 5.500 m’ nin üzerindeki yükseltilerde, 30 doruk 7.620 m’nin üzerindedir.

Dünyanın en yüksek 17 doruğundan 11’i Büyük Himalayalar’dadır. Nepal-Tibet sınırındaki Everest 8.848 m. (Tibet dilinde Homo-Longma), dünyanın en yüksek doruğudur. Lhotse (8.501 m), Makalu (8.481 m), Cho Oyu (8.153 m), Everest çevresindeki öteki önemli yükseltilerdir. Everest’in 120 km güneydoğusunda Nepal-Sıkkım sınırında Kançencanga (8.598 m) dünyanın üçüne en yüksek doruğudur. Tibet’te Everest’in 120 km batısında Gosainthan (8.013 m). Tibet dilinde Sismha Pangma batıya doğru Nepal’de Manaslu (8.156 m), Annapurna I ve II (8.091 m), Dhaulagiri (8.172 m) dorukları sıralanır. Keşmir’de Nanga Parbat (8.126 m), Himalayalar’ın en batısındaki yükseltidir.

Himalayalar’ın uzantısı sayılan İndus Irmağı’nın kuzeyindeki Karakurum Dağları’nda da pek çok doruk 8.000 m’nin üzerindedir: Godwin Austen (K2 8.611 m, dünyanın ikinci yüksek doruğu), Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m), Gasmherbrum II (8.935 m). Dünyanın en büyük buzulları da (Baltoro, Hispar, Biafo, Siacher Godvin-Austen), Karakurum Dağları üzerindedir. Himalayalar arasında akan İndus, Sutlej Tsangpo vb başlıca ırmaklar, birbirinden birkaç km aralıklarla Tibet Yaylası ve Büyük Himalayalar’ın kuzeyinden doğar ve bir süre birbirine koşut akarlar.

Advertisement

Leave A Reply