Hint Fakirleri (Fakirizm) Nedir? Sadhu’ların Özellikleri ve Tarihçesi

0
Advertisement

Sadhu’da denilen Hint fakirleri hakkında bilgiler. Fakirizm nedir? Hint fakiri kime denir? Fakirizm anlayışı nasıldır? Hindistan’ın eski dinleri, gelenek ve inançları.

Sadhu

Kaynak: pixabay.com

Hint Fakiri veya Hindistan’da yaygın olarak bilinen adıyla “sadhu“, Hint geleneğinde yer alan dini ve manevi yoldaşlar olarak bilinen kişilerdir. Sadhular, toplumun normlarından ayrılarak manevi arayışlarını sürdüren, maddi varlıklardan vazgeçen ve dini uygulamalara yoğunlaşan erkeklerdir.

Hindistanda fakir denilen bir takım kimseler vardır ki bunlar kendi kendilerine türlü eziyetler yapmaya alışmışlardır. Bunların anlayışına Fakirizm denir. Fakir her acıya her yoksunluğa dayanabilen kimsedir. Bir nevi tarikat sayılan fakirizmin en önemli özelliği bedene eziyet ederek ruhu rahata kavuşturmaktır. Fakirizm, sabır ve tahammülü emreden Hindu dinlerinden doğmuştur. Başka memleketlerde de fakirizmi benimseyip fakirlerin hayatlarını taklite kalkanlar çıkmışsa da bunlar Hintli Fakirlerin yerini alamamışlardır. Hindistan’ın yerlisi dedelerinden aldığı dini terbiyeyle esasen kendi kendine eziyete alışmıştır.

Hintliler eski ruh ve felsefelerini kolay kolay unutamadıkları için fakirizm hala rağbet görmektedir. Bir Hintli karşısındakine değil daima kendi kendine eziyet etmekle bazı güçlükleri yenmeye çalışır. Fakirizmi doğuran ve yaşatan bu ruhtur.

Fakirizmde en yüksek ibadet bedene eziyettir hatta fakirlerin inançlarına göre hayat ruhun zindanıdır. Tabiat ve beden ruhun en büyük düşmanlarıdır. Ruh, görünmez bir varlık olduğu halde beden kara topraktan, çeşitli zararlı unsurlardan yapılan bir varlıktır. Bunun için bedeni eziyete sokmalı, onu elden geldiği kadar eritmeli ve üzmeli ki, ruh mesut olsun.

Fakirler, normal insanları hayrete bırakan bu işkenceleri yapabilmek için yıllarca çalışırlar. Batı alemi için fakirizmin sırrı hala çözülememiştir. Fakirizm dünya edebiyatında ve mizahında geniş yer tutar. Bugün artık Hindistan’da da fakirlerin sayısı çok azalmıştır.

Advertisement

Tarihçesi

Hint Fakirleri’nin tarihçesi, Hindistan’ın çok eski dönemlerine kadar uzanır. İlk olarak Hinduizm ve ardından da diğer Hint dini ve felsefi sistemlerle ilişkilendirilirler. Sadhular, maneviyatlarını derinleştirmek, ruhsal aydınlanma elde etmek ve Tanrı’ya daha yakın olmak için dünyevi bağlardan koparlar. Genellikle sade bir yaşam sürerler ve maddi varlıklardan feragat ederler. Yoksulluk, sadeliğe ve manevi değerlere odaklanmalarına yardımcı olur.

Sadhu olma yoluna giren kişiler, genellikle bir gurunun öğrencisi olarak başlarlar. Bu gurular, onlara dini bilgileri, felsefeyi ve ritüelleri öğretir. Sadhular, meditasyon, yoga, tapınma ve diğer dini uygulamalarla manevi gelişimlerini sürdürürler. Renkli giysiler, bedenlerine sürdükleri kül veya boya, uzun saç ve bazen de belirli takılar gibi sembollerle tanınabilirler.

Sadhular, Hindu tapınma yerlerinde ve kutsal nehirlerde sıklıkla görülebilirler. Bazıları çileciliklerini göstermek amacıyla tuhaf beden pozisyonlarına girerken, bazıları da toplumla etkileşime girerek yardım, danışmanlık veya manevi öğretiler sunarlar.

Ancak, sadhuların arasında da farklı gruplar ve farklı felsefi inançlar bulunmaktadır. Her sadhu aynı öğretilere veya uygulamalara bağlı olmayabilir. Bununla birlikte, genel olarak, Hindistan toplumu sadhulara saygı duyar ve onları manevi otoriteler olarak kabul eder.


Leave A Reply