Hitit Kralları 1. ve 2. Murşili Hayatları ve Dönemleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hitit Krallarından birinci ve ikinci Murşili kimdir? 1. ve 2. Murşili’nin hayatı, yaşananlar,  dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

MURŞİLİ I

MURŞİLİ I, Hitit kralıdır (?-Hattuşa/ Boğazköy iÖ 1590). Önce Halep şehrini ele geçirerek Suriye’deki Yamhad krallığını yıkmış, ardından Babil şehrine kadar giderek MÖ 1595 yılında Hammurabi sülalesini sona erdirmiştir.

Murşili

II. Murşili’nın veba duası, Hattuşa, İstanbul Arkeoloji Müzesi Kaynak: wikipedia.org

I. Hattuşili’nin oğlu olduğu sanılır. Halpa (bugün Halep) Kenti’nin ele geçirdi. Halep’in ele geçirilmesinden sonra bölgede egemen olan Hurri prensleri I. Murşili’nin önünde tutunamadılar ve böylece Kuzey Suriye Hititlerin denetimine girdi. Fırat Irmağı’nı izleyerek güneye inen I. Murşili, Babil Kenti’ni ele geçirdi (İÖ 1594). Kentin ele geçirilmesiyle 150 yıllık Hammurabi Hanedanı da son buldu. Bu zaferle birlikte Hitit İmparatorluğu, eski Ön Asya’nın saygın devletleri arasına girdi. Hititlerin Babil’ den uzaklaşmalarından kısa bir süre sonra bölgeyi ve kenti Kassitler ele geçirdiler. Bir ziyafet sırasında, I. Murşili, askeri zaferlerinden ürken yakın çevresinden kız kardeşinin eşi Hantili tarafından öldürüldü. I. Murşili’nin ölümüyle birlikte Hitit Devleti uzun süren bir kargaşa dönemine girdi.

MURŞİLİ II

MURŞİLİ II, Hitit kralıdır (?-Hattuşa Boğazköy İV 1310). Kardeşi II. Arnuvanda’nın babası gibi Hatti Ülkesi’ni saran veba salgını yüzünden erken ölümünü dolayısıyla tahta çıkan II. Murşili, tahta çıktığında henüz 20 yaşındaydı.

I. Şuppiluliuma’ nın oğludur. İÖ 1345’te tahta çıktı. II. Murşili dönemine ilişkin bilgiler, biri 10 yıllık, ötekisi de 20 yıllık dönemleri kapsayan tarihsel içerikli çiviyazılı belgelerden öğrenilmektedir. Bu belgelere göre. II. Murşili’den önce tahta çok kısa bir süre ağabeyi II. Arnuwanda geçti. Onun ölümünden sonra ülkenin yönetimini üstlenir üstlenmez, Karadeniz kıyılarındaki Kaşkalar üzerine sefere çıktı.

10 yılı aşkın bir mücadeleden sonra Suriye’ye yöneldi. Ayaklanan birçok kenti yeniden boyunduruğu altına aldı. Amurru Krallığı ile barış antlaşması yaptı. Doğu Anadolu’daki Azzi-Hayaşa ülkesiyle yeni bir mücadeleye girdi ve saltanatın 10. yılında onları barışa sokmayı başardı. Ülkenin batı ve güneybatısındaki Mira ve Kuwaliya ülkeleriyle de zaman zaman antlaşmalar, zaman zaman da zor kullanarak denge sağladı. Uzun ve başarılı bir saltanattan sonra sonunun nasıl noktalandığı bilinmeyen II. Murşili’nin yerine büyük oğlu Muwatalli (İÖ 1310-1282) geçiti.

Advertisement

Leave A Reply