Hollanda İle İlgili Bilgiler, Coğrafi, Fiziki, Ekonomik Tarihi Özellikleri

0
Advertisement

Hollanda’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler

hollanda

Kaynak: pixabay.com

Hollanda

  • ✓ 51 54° Kuzey enlemleri ile 3° – 7° Doğu boylamları arasında yer alan Hollanda güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile sınır komşusudur.
  • ✓ Topraklarının % 40’ı deniz seviyesinin altında olan Hollanda, Avrupa Kıtası’nın en alçak ülkesidir. Güneydoğuda Belçika sınırı yakınındaki yükseltisi 300 m. civarında olan Limburg tepeleri dışında düzlüklerden ve denizin doldurulmasıyla elde edilen POLDER adındaki topraklardan oluşmaktadır. Deniz seviyesinin altındaki topraklar deniz seviyesinin çekildiği zamanlarda yapılmış setler tarafından korunmaktadır. Fırtınalar ve denizin kabarması sonucu zaman zaman bu setler zarar görmekte ve geniş alanlar su altında kalmaktadır. Kıyılarda gelgitin etkili olması akarsuların ağız kısımlarında haliçlerin oluşmasına yol açmıştır.
  • ✓ Serin ve nemli okyanusal iklimin etkisindedir. Gulf stream sıcak su akıntısı iklimi ılımanlaştırır. Batı rüzgarları nedeniyle her mevsim yağışlıdır. Bitki örtüsünde çayırlar hakimdir.
  • ✓ 16 milyon nüfusa sahip olan ülke yüzölçümünün dar olması nedeniyle Batı Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir. (424 kişi / km2 dir.) Nüfus artış hızı % 0.3’tür. Bu durum ülkede yaşlı nüfusun çok, genç nüfusun az olmasına dolayısıyla üretici ve tüketici dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Nüfusun % 90’ı kentlerde yaşamaktadır.
  • ✓ Hollanda yüksek gelir getiren tarım ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. Başlıca dış satım ürünleri arasında tereyağı ve peynir sayılabilir. Çiçekçilik gelişmiştir.Ülkenin % 77’si tarıma elverişli olup en-tansif tarım yöntemleri kullanılmaktadır. Dış satımın % 25’ini tarımsal ürünler oluşturmaktadır. Ülkedeki tarım alanlarını 3’e ayırmak mümkündür;
  1. 1. Güneydoğuda tahıl, yem bitkileri ve patates tarımının yaygın olduğu LİMBURG bölgesi
  2. 2. Kuzey, kuzeybatıda hayvancılığın geliştiği POLDER alanı
  3. 3. Sebze ve çiçek yetiştiriciliği ile seracılık ve meyveciliğin geliştiği ORTA HOLLANDA
  • ✓ Hollanda sera sebzesi üretiminde dünyada ilk sırada yer almaktadır.
  • ✓ Ülke yüzölçümünün önemli kısmını kaplayan çayır ve meralar ise hayvancılık açısından değer taşır. Modern kapalı ve açık hayvan çiftliklerinde sığır, domuz ve koyun beslenmektedir. Polderler otlaklara dönüştürülmüş bu alanlarda beslenen kızıl renkli ineklerden önemli miktarda süt elde edilmektedir.
amsterdam

Kaynak: pixabay.com

Hollanda tarihi

Flaman prensliklerinden sonra bugünkü Hollanda, Charles Le Temeraire’in, ondan sonra da mirasçısı sıfatı ile Habsburg hanedanının eline geçmiştir. Charles-Quint, aynı zamanda Hollanda hükümdarıydı, esasen bu ülkede yetişmişti. O ölünce Hollanda, İspanya’nın payına düştü. İspanya, buradaki Protestanlık hareketini kanla önlemek istediyse de bunu başaramadı. Hollanda, ayaklanarak, bağımsızlığını kazandı, 1648 Aix-la-Chapelle Antlaşması ile bu bağımsızlığı bütün devletler tanıdı.

Alman aslından olan Nassau hanedanının yönettiği Hollanda, 1621’den XVII. yüzyıl sonlarına kadar, büyük Avrupa devletleri arasında yer almıştı. Deniz ticareti, sömürgecilik, bankacılık ülkenin olağanüstü gelişmesine, zenginliğine yol açtı. Hollanda (Felemenk) böylece, İngiltere’nin, Fransa’nın büyük rakibi olarak yükseldi, Fransız Kralı XIV. Louis’nin birçok tasarısını sonuçsuz bıraktı. 1689’da Hollanda hükümdarı III. Willem, İngiltere Kraliçesi ile evlenerek İngiltere kralı oldu, iki büyük devleti tek taç altında birleştirerek, Fransa’ya karşı kuvvet kazandı. Fransa, Büyük İhtilal’den sonra, Hollanda’yı aldı, 1795’te Fransız kuklası bir cumhuriyet ilan edildi, 1806’da bununla da yetinilmeyerek Napolyon’un kardeşi Louis, Hollanda Kralı oldu.

Hollanda 1810’da doğrudan doğruya Fransa’ya katıldıysa da 1815’te Belçika ile birleştirilerek Nassau – Orange hanedanı yeniden iktidara getirildi. 1830’da Belçika ayrılarak bağımsız bir krallık oldu. 1890’da Lüksemburg tacı da Hollanda’dan ayrıldı. Babası III. Willem’in yerine geçen kraliçe I. Wilhelmina’nın saltanatı uzun sürmüştür (1890-1948).

Hollanda Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını koruyabildiyse de ikincisinde Alman işgaline uğradı. 1945’te Almanlar’dan kurtuldu, bir müddet sonra Kraliçe, tahtını kızına bıraktı. Önce Endonezya ile bir birlik haline geldi, sonra bu eski, büyük sömürgesini tamamen kaybetti. Hollanda bugün Nato’ya üye olan devletlerden biridir.

Advertisement

Leave A Reply