Hollanda Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Ülkeler Rehberi

0
Advertisement

Hollanda ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu, tarihi hakkında bilgi.

hollanda bayrağı

Kaynak: pixabay.com

HOLLANDA;

  • Yüzölçümü: 41.548 km2.
  • Başkenti: Amsterdam.
  • Din: Hristiyan (Katolik % 36, Protestan % 26), Müslüman (% 3), Musevi.
    Hollanda Anayasası, tüm dinlere ve mezheplere inanç özgürlüğü tanır. Ülkede yaşayanların % 36’sı Katolik, % 26 çoğunluğu Hollanda Reformist Kilisesi’ne bağlı Protestandır. % 3 Müslüman ve 30 bin Yahudinin yanı sıra, nüfusun % 35′ inin dinsel inanışları belirsizdir.
  • Para birimi: Euro.
  • Dil: Hollanda’da yaşayanların Hollandaca adını verdikleri dilleri, Belçika’nın batısında konuşulan Flamancayla çok yakın benzerlik gösteren bir dildir. Friesland Bölgesi’nde Fries dili konuşulur. Ülkede Gelders lehçesi, Gramingen lehçesi gibi lehçeler de yaygındır.
  • Başlıca kentleri:  Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Apeldorn, Haarlem, Enschede, Nijmegen, Arnhem.

(Hollanda dilinde Nederland) Batı Avrupa’da devlettir. Batıda ve kuzeyden Kuzey Denizi, doğudan ile çevrelenen Hollanda, alçak bir Batı Avrupa ülkesidir. Aşağı Rhine (Ren) Ovası’nın bir bölümünü oluşturan ülkenin, kuzey-güney uzunluğu 300 km, doğubatı uzunluğu 180 km’yi aşkın uzunluktaki kıyı şeridi, delta çalışmalarının tamamlanmasıyla 800 km’ye inecektir. Karaib Denizi’ndeki Hollanda Antilleri’ni de içerir.

hollanda amsterdam

Kaynak: pixabay.com

Yüzey Şekilleri:

Hollanda toprakları, birinci zamandan bu yana çökmekte olan bir bölge üzerinde yer alır. Yüzey şekillerini biçimlendiren başlıca etkenler, iklim ve deniz düzeyindeki değişikliklerdir. Coğrafya açısından, ülke, Avrupa’nın üç büyük ırmağı olan Rhine, Maaş, Waal’in delta alanlarını içerir. Hollanda’nın kuzeyi, kuzeydoğusu, güneyde ve güneybatıda Veluere Tepeleri ile son bulan buzul dönemi özelliklerini taşıyan bir alanla kaplıdır. Buradaki doğal bataklıklar, tarım etkinlikleri karşısında gittikçe küçülmektedir. Ülkenin güneyinde çakıllı sekiler, tabanı killi geniş vadiler uzanır. Deniz düzeyindeki değişmelerden ve buzullaşmalardan doğan alüvyonlaşma ve oyulma dönemlerinden kalma bu oluşumlar, derin vadilerle yarılmış kalkerli Limburg Yaylaları’nın ağzındadır. Kuzeybatıya doğru alçalan sekiler, vadiler, Meuse ve Ren deltalarının altında kaybolur. Hollanda’nın batısında karayla denizin iç içe geçtiği görülür. Zeeland Takımadaları, Meuse ve Ren’in kolları, bataklıklar ve polderler (büğütlenmiş topraklar) bu bölgenin başlıca yüzey şekilleridir.

Kumullar ve setler, yaklaşık yarısı deniz düzeyi altında kalan ülke topraklarının su altında kalmasını önler, ülkedeki en alçak nokta, deniz düzeyinden 6.2 m. aşağıdaki polderlerdir. Hollanda’nın en yüksek noktası Limburg Tepeleri (Vaalserberg 322 m) üzerindedir. Ülkede su baskınlarını önleme, ekili alanları genişletme, su dağılımını artırma amacıyla polder ve set oluşturma çalışmalarına önem verilir. Pek çok ırmak ve akarsuyunun bulunduğu ülkenin başlıca ırmakları Rem, Maas ve Scheldt’dir. Ülkenin büyük gölerinden olan Jissel, derinliği 4 m’yi, yüzölçümü 1.200 km2’yi bulan bir iç denizdir. Maas-Waal Kanalı, Amsterdam-Rhine Kanalı, Kuzey Denizi Kanalı, Gent-Terneuzen Kanalı, Schelde-Ren Kanalı gibi kanallar ve suyolları, ulaşımda önemli rol oynar.

İklimi:

Hollanda’da her mevsim yağışlı deniz iklimi egemendir. Ortalama yıllık yağış tutarının 8.23 mm’yi bulduğu ülkede, önemli sıcaklık değişmeleri görülür. Gulf Steram’in etkili oldu-ğuu ülkede, kışın don olayları görülürse de iklim çok sert değildir. Ortalama ocak ayı sıcaklığı 3°C, temmuz ayı sıcaklığı 16°C’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Endüstrileşme, tarım alanlarının genişletilmesi, yüksek nüfus yoğunluğu, özgün yüzey şekillerinin birçoğunun yok olmasına neden olmuştur. Turbalıklar, bataklıklar, fundalıklar, kumsallar, çamurlu alanlar, tuzlalar, kumullarla kaplı bölgeler ve sazlıkların oluşturduğu ıssız kesimler yüzölçümün % 5’ini, 3/4’ü ticari amaçlarla kullanılan ormanlar, % l’ini kaplar. Polderlerdeki bitki örtüsü, insan eliyle oluşturulmuştur. Ağaçlandırma ve ulusal parklar kurma çalışmaları sürdürülmektedir. Doğal rezevler, yaklaşık 80 bin hektarlık bir alanı tutar.

Advertisement
hollanda

Kaynak: pixabay.com

Hayvan ve bitki türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 60’ı aşkın memeli hayvan, 60’ı aşkın kuş türünün yarısı, 1950 sonrası dönemde ortadan kalkmıştır. Yaklaşık 50 balık türünün yarısından çoğu azalmış, 6 tür ise son 50 yıl içinde tükenmiştir.

Ekonomi:

Tarım:

2.011.000 hektar alanın 739 bin hektarını ekili alanlar, 1.178.500 hektarını otlaklar, 68.100 hektarını dikili alanlar, 30.650 hektarını çiçek yetiştirim ve fidan alanları, 3.760 hektarını nadasa bırakılmış topraklar oluşturur. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, patates, şekerpancarı, baklagiller, kolza, keten, hayvan yemi, başlıca tarımsal ürünlerdir.

Hayvancılık:

Sığır, koyun, domuz, at, kümes hayvanları temel hayvancılığını oluşturur. Hayvancılıktan süt,et,tereyağı, peynir, krema, süttozu elde edilir. Toplam hayvansal üretimin % 40’ını oluşturan süt ve süt ürünleri üretiminde, dışsatımında Hollanda, dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Yılda 400 bin ton dolayında olan balık üretiminin çok küçük bir bölümü (% 4) iç sulardan sağlanır.

Doğal Kaynaklar:

En önemli doğal kaynak, enerji gereksiniminin yarıdan fazlasını karşılayan doğal gazdır. En büyüğü Groningen’de bulunan rezervlerin 165 trilyon metreküp olduğu hesaplanmıştır. Bu rezervin saptanmasından sonra, kok kömürüyle çalışan birçok fabrika doğal gazla çalışır duruma dönüştürülmüştür. Yıllık 2 milyar m3 üretimin bir bölümü Almanya’ya satılır. İkinci önemli doğal kaynak petroldür. En önemli rezervler Drenthe ve Güney Hollanda’dadır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply