Hornblend Minerali Özellikleri

0
Advertisement

Hornblend nedir? Hornblend olarak anılan mineraller hangileridir? Hornblend özellikleri, hakkında bilgi.

hornblendHornblend; amfibol minerallerinin, kalsiyum bakımından zengin ve monokli-nal sistemde kristalleşen altgrupların ortak adıdır.

Genel kimyasal formülü (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 biçimindedir. Hornblendlerin dört uç (en sade) üyesi ve bunların bileşimlerinin katyon içeriği şöyledir: Adi hornblend, Ca2(Mg4Al) (Si7Al); çermakit, Ca2(Mg3Al2) (Si6Al2); edenit, NaCa2(Mg)5(Si7Al); pargazit NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2). Bu mineraller oldukça yaygın katı çözelti dizileri oluşturur ve her uç üyenin demir bakımından zengin bir eşdeğeri vardır; aynca, magnezyum, titan, krom, potasyum, flüor ve itriyum gibi ikincil mineraller de içerirler. Hornblendler tipik amfibol yapısına sahiptir; bunların kristal yapısı birbirine dört metal iyonuyla bağlanan çift dörtyüzlü zincirlerinden oluşur. Sık sık silisyumun yerini alüminyum dörtyüzlüleri alır ve mineralin yük dengesini sağlar.

Hornblendlere, başkalaşım (metamorfik) kayaçlarında ve korkayaçlarda yaygın olarak rastlanır. Adi hornblend çoğunlukla orta derecede başkalaşıma uğramış kayaçlarda, çermakit ve pargazit ise, daha fazla aluminyum içeren şiddetli başkalaşım geçirmiş kayaçlarda bulunur. Büyük oranda amfibol grubu minerallerinden oluşan başkalaşım kayaçlarına amfibolit denir. Trabzon’un güneyindeki andezitler içinde ve Zigana Dağında bazalt içinde iri hornblend kristallerine rastlanır.


Leave A Reply