Hosea Ballou Kimdir?

0
Advertisement

Hosea Ballou kimdir? Üniversalist Kilisesini uzun yıllar yönetmiş ilahiyatçı Hosea Ballou hayatı ve düşünceleri hakkında bilgiler.

Hosea Ballou (d. 30 Nisan 1771, Richmond, New Hampshire – ö. 7 Haziran 1852, Boston, ABD), insanlığın tümüyle ebedi kurtuluşa ulaşacağı görüşünü savunan Üniversalist Kilise’ye 50 yılı aşkın süre önderlik eden ilahiyatçı.

Hosea Ballou

Evrensel kurtuluş inancını 1789’da benimseyen Ballou, bu öğretiyi önce Kalvenci bir temele oturttu. Ama Calvin’in, kurtuluşu yalnızca “seçilmiş” kullarla sınırlayan kuramı yerine, bütün insanlığı kapsayan bir kurtuluş kavramı geliştirdi. Ethan Allen’ın, yaradancı görüşü yansıtan Reason the Only Oracle of Man (1784; Akıl, İnsanın Tek Kâhini) adlı yapıtının etkisiyle, Kalvenci öğretileri yeniden ele aldı. A Treatise on AtonemenfAa (1805; Kefaret Üzerine Bir İnceleme) kendi Üniversalist görüşlerini dile getirdi. 1809’da, New Hampshire’ın Port-smouth kentinde rahip oldu; 1815’te Massachusetts’te Salem’e geçti. Aralık 1817’den ölümüne değin de Boston’daki ikinci Üniversalist Kilise’nin rahipliğini yaptı.

Dinsel düşüncede usun önemini vurgulayan Ballou, Üniversalizmi, Üçleme inancından uzaklaştırarak, Tanrı’nın birbirinden ayrı kişileşmiş nitelikler ya da işlevler taşıdığım yadsıyan Üniteryen bir yaklaşım benimsedi. İsa’nın, yalnızca insanı Tanrı ile barıştırmak için değil, Tanrı’nın insana yönelik değişmez sevgisini kanıtlamak için de can verdiği inancıyla, ilk günah kavramını ve İsa’nın ölümünün, bu günahın bedeli olarak insanlık adına ödenen bir kefaret olduğu öğretisini yadsıdı. Günahların cezasının yalnızca yeryüzündeki hayatta çekildiğini, ölümle birlikte ruhun, tanrısal sevgiyle arınarak ölümsüzlüğe ulaştığını savundu. Bunu izleyen tartışmalar, ölümden sonra herkesin sınırlı bir süre ceza çekeceğine inanan Restorasyoncuların kiliseden ayrılmasıyla sonuçlandı. Ballou, bu tartışmadaki görüşlerini An Examination of the Doctrine of Future Retribution’da (1834; Öbür Dünyada Ceza Çekme Öğretisi Üzerine Bir İnceleme) savundu.

Ballou’nun öteki yazıları arasında 10 bin kadar vaaz, birçok ilahi ve sayısız deneme vardır. The Üniversalist Magazine (1819) ile The Üniversalist Expositor (1830) adlı dergileri kurarak yönetti. Üniversalist Kilise’nin çalışmalarını sürdüren, Tufts College’ın (sonradan Tufts Üniversitesi) ilk rektörü olan ve gene Hosea Ballou adını taşıyan yeğeni (1796-1861), daha sonra The Üniversalist Quarterly and General Review adını alan Expositor’da ona yardımcı oldu.

Advertisement

Leave A Reply