Hu Yaobang Kimdir?

0
Advertisement

Hu Yaobang kimdir, ne yapmıştır? Hu Yaobang hayatı, biyografisi, siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Hu Yaobang

Hu Yaobang; Wade-Giles yazımında Hu Yao-pang (d. Kasım 1915, Liuyang, Hunan -ö. 15 Nisan 1989, Pekin, Çin), 1981-87 arasında Çin Komünist Partisi (ÇKP) genel sekreteridir.

Yoksul bir köylü ailesinden gelen Hu, okula kısa bir süre devam edebildi. 1933’te Komünist Partisi’ne üye oldu. Ertesi yıl Komünistlerin kuzeybatıda yeni bir üs oluşturmak için başlattıkları Uzun Yürüyüş’e katıldı. 1930’larda sonradan parti önderi olan Deng Xiaoping’le birlikte çalıştı. Japon işgali sırasında Deng’in komutasındaki 2. Ordu’nun siyasi komiserliğini yaptı. 1940’ların sonlarında ordularının Kuomintang kuvvetlerinin denetimindeki Sichuan yönetim bölgesini ele geçirmesi üzerine Deng ile birlikte bu bölgeye gitti. 1952’de Deng’in ardından Pekin’e giderek Genç Komünistler Birliği’nin başkanı oldu.

1966’da Çin Kültür Devrimi’nin başlatılmasından sonra Deng ile birlikte iki kez tasfiye edildi. İtibarının ikinci kez iade edildiği 1977’den sonra partinin örgütlenme bölümünün başkanı oldu. Kısa bir süre sonra da Politbüro’ya girerek propaganda bölümünün başkanlığını üstlendi. Şubat 1980’de Çin Komünist Partisi genel sekreterliğine getirildi ve Politbüro içindeki etkin üyelerin oluşturduğu Daimi Komite’ ye katıldı. Haziran 1981’de Mao Zedong’un kendi ardılı olarak seçtiği Hua Guofeng’in yerine parti başkanı oldu. Bu göreve getirilmesinde önemli rol oynayan ve arka planda kalmasına karşın gerçek iktidarı elinde tutan Deng, böylece savunduğu pragmatik ekonomik çizginin benimsenmesini güvence altına almış oldu.

Hu, genel sekreterliği sırasında partinin gözden düşen Maocu görüşler yerine, “gerçeği olgularda aramak” biçiminde özetlenen daha esnek ve pragmatik bir çizgiyi benimsemesi için çalıştı. Mao örneğinde olduğu gibi, tek bir kişinin bütün parti örgütüne egemen olmasını engellemek için kolektif önderlik sistemine geçilmesi tartışmalarının gündeme geldiği 1982’deki parti kongresinde başkanlık makamının kaldırılmasını destekledi. Daha sonra Mao’nun çizgisini sürdürenlerin yanı sıra yolsuzluk yapan ve başarısızlığı görülen üyeleri partiden uzaklaştırarak, 1980’lerin ortalarında daha genç ve iyi eğitim görmüş kadroları işbaşına getirdi. 1987’nin başlarında hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması talebiyle başlayan ve birkaç hafta süren öğrenci gösterilerinin ardından “önemli siyasi konularda yanlışlar” yaptığı öne sürülerek istifaya zorlandı. Bununla birlikte Politbüro Daimi Komitesi üyeliğini sürdürdü.

Advertisement

Leave A Reply