Hui Shi Kimdir?

0
Advertisement

Hui Shi kimdir, ne yapmıştır? Hui Shi hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi.

Hui Shi

Hui Shi; Wade-Giles yazımında hui shih (d. İÖ 380, Song [bugün Henan’da], Çin), erken dönem Çin felsefesinde diyalektikçiler olarak bilinen okulun önde gelen temsilcisi Çinli filozoftur.

Diyalektikçiler daha çok mantıkla uğraştıklarından adlar ile gerçeklikler arasındaki bağlantıya öncelik veren Çin felsefesinin ana görüşünün dışında yer aldılar. Bu yüzden de çok verimli bir yazar olduğu söylenen Hui Shi’nın yazılarından günümüze yalnızca “On Paradoks” kaldı. Taoculuğun ünlü metni Zhuangzi’da yer alan bu paradokslar, o dönemde Batı felsefesindeki gelişmelerle, özellikle de Eski Yunanlı filozof Elealı Zenon’un (y. 495 – y. 430) ünlü paradokslarıyla benzerlik gösterdiğinden çağdaş araştırmacıların ilgisini çekmiştir.

Hui Shi’nın bazı yönleriyle Taocu düşünceyi anımsatan öğretisi, atomcu mekân ve zaman görüşünden kaynaklanan bir görelilik kuramı üzerine kuruludur. İlk paradoksunda “En büyük kendi içinde hiçbir şey taşımaz ve büyük birim olarak adlandırılır; en küçük kendi içinde hiçbir şey taşımaz ve küçük birim olarak adlandırılır,” der. Zhuangzi’da Hui Shi’nın öğretisinin çelişkili olduğundan ve özdeyişlerinin gerçeği yansıtmadığından söz edilir. Bu değerlendirme genellikle yanlış sayılmaz.

Bütün eleştirilere karşın yaşadığı dönemde birçok yandaşı olan Hui Shi öğrencileriyle Çin’i boydan boya dolaşarak krallara ve saray görevlilerine önerilerde bulundu. Liang Devleti’nde yönetici olduktan sonra hem kralın, hem de halkın beğendiği yeni bir yasa derlemesi hazırladı. Söylendiğine göre yöneticilik görevinde çok başarılı olduğu için Liang kralı Hui (hd İÖ 371-320) bir ara hükümdarlığı ona teklif etmişti.

Advertisement

Leave A Reply