Hümeze Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hümeze Suresi nedir? Hümeze Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Hümeze suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Hümeze Suresi

Hümeze Suresi Hakkında Bilgi

Hümeze Suresi; Kuran’ı Kerim’in 104, suresi, 9 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Hümeze, “iftira eden” anlamına gelir; ilk ayetinde bu sözcük geçtiğinden sure bu adı almıştır. Kuran’ın kısa surelerinden biridir. Adam çekiştirip işaretlerle eğlenmeyi iş edinenlerin nasıl cezalandırılacağım konu edinen surenin, bir iftira üzerine indiğine inanılır.

Hümeze Suresi’nde, insanlar arasındaki ilişkilerde temel olan ahlak ilkelerinin bir kuralına dikkat çekmektedir. İnsanları arkalarından çekiştirip kötülemek ve karalamak, yüzlerine karşı hakaret edip, küçük düşürmeye çalışmak, sözlü olarak veya el kol, kaş göz işaretleri yaparak onların şeref ve haysiyeti ile oynamanın çok kötü davranışlar olduğu, bu kötü huy sahiplerinin cezalandırılacakları bu surede belirtilmiştir.

Hümeze Suresi Anlamı

 • 1-2- Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!
 • 3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
 • 4- Hayır, andolsun ki, o hutameye atılacaktır;
 • 5- Hutame’nin ne olduğunu bilir misin?
 • 6-7- O, kalplerin içine işleyecek, Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
 • 8-9- Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.

Arapçası

 • Veylül li külli hümezetil lümezeh.
 • Ellezıcemea malev ve addedeh
 • Yahsebü enne malehu ahledeh
 • Kella le yümbezenne fil hutameh
 • Ve ma edrake mel hutameh
 • Narullahil mukadeh
 • Elleti tettaliu alel ef’ideh
 • İnneha aleyhim mü’sadeh
 • Fi amedim mümeddedeh

Konusu

Hümeze Suresinde temel olarak, insan ilişkilerinden bahsedilmiştir. Temel ahlak ilkelerinin önemli bir kuralına dikkat çekilmiştir. İnsanları arkasından çekiştirip kötülemek, karalamak, yüzlerine karşı hakaret etmenin kötü davranışlar olduğuna vurgu yapılmıştır. ”Vay Haline!” sözleriyle bu kötü huy sahipleri şiddetle kınanmıştır.

Surede, küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmiştir. Servete güvene ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye çok kötü zararlar vereceği belirtilmiştir. Sûre, insan ilişkilerinde temel olan ahlâk ilkelerinin önemli bir kuralına dikkat çekmektedir. İnsanları arkadan çekiştirip kötülemek ve karalamak, yüzlerine karşı hakaret ederek veya dolaylı yollardan alay edip küçük düşürmeye uğraşmak, sözlü olarak veya el kol, kaş göz işaretleri yaparak onların şeref ve haysiyetiyle oynamak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek çok kötü davranışlardır.

Advertisement

Leave A Reply