Hun İmparatoru Atilla Kimdir? Hayatı, Dönemi, Savaşları ve Başarıları

0

Atilla kimdir? Hun İmparatoru Atilla’nın hayatı, dönemindeki başarıları, savaşları, başarıları ve düşünceleri, Atilla ile ilgili bilgi.

Atilla

Atilla; Batı Hun hakanı (395-453).

Advertisement

Hükümdarlığı: 434-453.

atilla

Muncuk’un oğludur. Gençliğinde bir süre barış rehinesi olarak aşağı Tuna kıyısındaki Novae’de (Sviştov) kaldı. Babası öldükten sonra, amcası Rua’nın yanında yetişti ve Hun Devleti’nin iç ve dış sorunlarını iyice inceledi. Devlet yönetimini kardeşi Bleda ile birlikte üstlendi. 445’te kardeşinin ölümüyle Batı Hun Devleti’nin tek egemeni oldu. İlk işi olarak Bizanslılarla Konstantia (ya da Margos) barışını imzaladı. Aetius ile birleşerek, yağmacı toplulukları ezdi. Öte yandan batı kanadındaki Oktar, Necker Irmağı kıyısındaki Burgondları yenilgiye uğratarak yaklaşık 20 bin kişiyi öldürdü. Değişik cephelerde başarılı savaşlardan sonra Burgondlar, Bavyeralılar, Futhaaglar, Franklar, Türingler, Langobardlar Hun egemenliğini tanıdı ve imparatorluğun sınırları Kuzey Denizi ile Manş Denizi kıyılarına kadar ulaştı.

Bizans’ın Hun ülkesinden kaçan kaçakları geri vermemesi, bazılarım yüksek yerlere ataması. Yunan tüccarlarının Hunları aldatması nedeniyle 440’ta Bizans üzerine yürüdü. Belgrad ve Niş üzerinden Trakya’ya gelen Attila, İmparator II. Theodosius’un Margos Antlaşması koşullarına uyacağı konusunda güvence vermesi üzerine. Tuna kıyısındaki kaleleri almakla yetindi. Bir süre sonra antlaşmayı bozan Bizans üzerine ikinci kez yürüdü. 447’de Sofya, Filibe, Preslav ve Lüleburgaz kalelerini ele geçirdi. Başka bir kol, Termopil ve Tesalya’yı geçtikten sonra, Bizans başkentini kuşatmak üzere doğuya yöneldi. Büyükçekmece’ye yanaşan Hun Ordusu’nun korkusuyla imparator, ağır koşullar içeren bir anlaşmayı imzaladı.

Advertisement

200 bini bulan büyük ordusuyla Macaristan’dan batıya yöneldi. 451’de Ren Irmağı’nı üç koldan geçerek Galya’ya girdi. Aynı yıl Metz ve Rheims’i ele geçiren Hun Ordusu, bugünkü Paris yakınında bulunan Aurelianum (Orleans) Kenti’ne ulaştı. 451’de burada yaptığı ve 24 saat süren savaşta. Roma Ordusu dağıldı ve Komutan Aetius kaçtı. Galya’yı baştan başa ezip geçerek Macaristan’a döndü. Ertesi yıl 100 bin kişilik bir orduyla Alpleri aşıp Venedik Ovası’nda ilerleyerek Roma yakınındaki Ravenna’ya yaklaştı. Korkuya kapılan imparatorun gönderdiği Papa Leo’nun Roma’yı bağışlaması isteğini kabul ederek geri döndü. Doğu ve Batı Roma’ya diz çöktüren Attila, son olarak Sasaniler üzerine yürüme hazırlığı içindeydi. Evliliğinin ilk gecesinde, tam olarak saptanamayan bir nedenle aniden öldü.

Attila Han – Ursula Hikayesi

Mór Than'ın "Attila'nın Bayramı" isimli eseri.

Mór Than’ın “Attila’nın Bayramı” isimli eseri.

Attila’ya dair anlatılanların en tanınmışı Ursula ile 11.000 bakirenin kurban edilişi hikayesidir.

Puta tapan prenslerden biri İngiltere kralından, kızı Ursula’yı ister. Ursula, Tanrı’nın tembihi üzerine, kocasına Hıristiyan dininin öğretileceği üç yıl süresince bakireliğini muhafaza etmek şartı ile görünüşte evlenmeye razı olur. On nedimesi ve 11.000 kızla gemilere binerek güveyin şehrine varır, fakat gemilerden çıkmazlar. Üç yıl tamam olduktan sonra birdenbire kopan bir fırtına gemileri Köln’e sürükler. Burada gemilerden çıkarlar. Bir melek Ursula’ya kızlarla beraber şehit olacağını söyler. Bakireler yeniden gemilere binerek Basel’e, oradan da yaya olarak Roma’ya giderler. Sonra aynı yoldan dönerek Köln’e varırlar.

Hunlar tam o sırada şehri yağma etmektedirler. Gemiden çıkan bakireleri kılıçtan geçirirler. Ancak Attila, Ursula’nın güzelliğine kapılır, kıza evlenme teklif eder. Bu teklifi reddetmesi üzerine Ursula’yı da okla vururlar. Hunlar gemileri soymaya kalkıştıkları zaman gemilerde melek orduları ile karşılaşır ve kaçarlar. Köln’de kurtulmuş olur.

Attila efsanelerinin Ortaçağ’da oynadığı rolü Yeniçağ da edebiyat üzerine almıştır.Çeşitli milletlerde Attila’nın hayatını konu olarak alan birçok edebi eserlere rastlanır. Macarlar Attila’yı kendi ataları saydıkları için edebiyatlarında Attila’ya ait eserlerin sayısı önemlidir. Attila’nın fevkalade hayatı ressamlara da ilham vermiştir.

Advertisement


Leave A Reply