Çalışan Kazanır İle İlgili Kompozisyon, Çalışmak Konulu Kompozisyon Örnekleri

11

Çalışmak, çalışmanın önemi, çalışmanın sonuçları, çalışan kazanır elması kızarır sözünü anlatan, çalışkanlıkla ilgili kompozisyon örnekleri.

Kaynak: pexels.com

Çalışan Kazanır

Uygarlığın bugünkü seviyeye ulaşması, çalışkan insanların sayesinde oluşmuştur. Öyle ki bu kişiler yeryüzünde hiç tükenmeyen bir hazineye sahiptirler. Ve uygarlığa daima ışık tutmuşlardır.

Dilimizde bir atasözü vardır “İşleyen demir ışıldar”. İşte bu söz çalışkan insanların sembolüdür. Kişi çalıştıkça yükselir, başarı kazanır ve toplumda söz sahibi olur. Atalarımız “Akıl yaşta değil baştadır” sözüyle çalışkan insanların durumunu ortaya koymuşlardır. Hayat mücadelesinde karşımıza çıkan engelleri, çalışmakla aşabileceğimizi unutmamak gerekir.

Kısacası; kişiler daime didinmeli, toplum yararına ortaya bir şeyler koymalıdır. Tüm çalışmalarımızda toplum çıkarlarını ön planda tutmamız parolamız olmalıdır.

Kompozisyon 2 – Çalışmanın Önemi

Bir atasözümüz «İşleyen demir ışıldar» der. Demir parçasını bir köşeye attığımız zaman nasıl paslanır ve işe yaramaz hale gelirse, yerinde duran tembel bir insanın da ölüden farkı yoktur.  Zekadan çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışmakla her türlü engeli aşabiliriz. Büyük Atatürk, “Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var: çalışkan olmak” demiştir.

Taklit, başkalarının zevk ve bilgisinin kölesi olmak demektir. Yaratış gücümüzü ortadan kaldıran, doğuştan gelen yeteneklerimizin değerlendirilmesine engel olan taklit, insanı şahsiyetsiz yapar. Belirli bir karaktere sahip olamayanlar toplum içinde değer kazanamazlar. Onun için taklidi bir basamak, bir geçit olarak kabul etmeliyiz.

İnsan ancak kendi yeteneklerini kendi imkânları içinde değerlendirebilirse gerçek hayatını ve hürriyetini yaşamış olur. Başkalarının etkisinden uzak, özgürlük içinde kendi görgü ve bilgisinin derecesine göre elde ettiği yetişme ve gelişme şartlan onu olgun ve karakterli insan yapar.

«Taşıma su ile değirmen dönmez» atasözü, hayatımız boyunca her işte kendi yeteneklerimizi kendi çalışmamızla değerlendirmemiz gerektiğini anlatır.

Kompozisyon 3 – ÇALIŞMAK, İBADETİN YARISIDIR.

Tanrı buyruklarını yerine getirmek, herkesin görevidir. Namaz kılmak, oruç tutmak hacca gitmek gibi kutsal görevlere “ibadet” diyoruz. Çalışmak da, bu ibadetler gibi kutsaldır.

Çalışmak; var olmanın, yaşamanın temel koşuludur. Çalışan insan, önce kendine, sonra çevresine, topluma yararlı olur. Çalışan insan, üretir; ürettiğini pazara götürüp değerlendirir. Elde ettiği para ile kendisinin ve ailesinin birtakım gereksinmelerini karşılar. Çalışmasının yararlı sonuçlarını görünce mutlu olur.

İbadetlerin amaçları da bu değil midir? Namazı ele alalım. Günde beş kez namaz kılan bir ansan, önce bedensel bir canlılık içine girer. Uyuşukluktan kurtulur. Kendisini Tanrı karşısında duyar, her türlü kötülüklerden uzak kalır. Doğruluk içinde olur; temizliğe özenir. Ailesinin, içinde yaşadığı halkın iyiliği rahatlığı için çaba gösterir.

Görülüyor ki, ibadet ile çalışmak, amaç bakımından bir yerde birleşiyor. Çalışmak da, bir Tanrı buyruğu olan ibadet gibi kutsallaşıyor.

Kompozisyon 4 – Çalışmak

Çalışkan olmayı amaçlayan bir birey hedefine ulaşabilmek için sağlam adımlar atmalıdır. Çalışma ile başarı edilir.

Günlük hayatımızda ki bilgilerimiz ile okullarda aldığımız bilgileri pekiştirip ortak görüşler belirlersek daha aktif ve akılda kalıcı bilgiler ortaya çıkarırız.

Çalışmak, tekrar yapmayı gerektirir. Okulda da olsanız işyerinizde de olsanız yaptığınız, öğrendiğiniz bilgileri tekrarlamak zorundasınız ki hedeflerinize ulaşabilesiniz. Bireyin içindeki gizli yetenekler çalışma yoluyla ortaya çıkar. Çalışan insanın canı sıkılmaz çünkü sürekli yapması gereken işler vardır. Çalışkan insan kendini üretken hisseder, bireyin hayata bakış açısını ve görüşlerini farklılaştırır, belirginleştirir.

Çalışmayan kişi tembelleşir. Çünkü uğraşacağı, yapması gereken bir şey yoktur. Tembellik insanı paslandırır. Yaşamak için çalışmak, bireyin kendi ayakları üzerinde durması gerekir. Çalışmak, insanın kendi emeği ile yapılan her şey insanı mutlu eder. Her ne kadar başarmanın sırrı çalışmak ise, çalışmanın sırı da başarmaktır.

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır ; çalışkan olmak. Sosyal hastalıklarımızı araştırırsak asıl olarak bundan başka bundan mühim bir hastalık keşfedemeyiz. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı surette tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkan insanların hakkıdır.(Mustafa Kemal ATATÜRK)


11 yorum

Leave A Reply