Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir? Osmanlı Devleti’nin Parlak Sadrazamının Hayatı ve Başarıları

1

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa kimdir? 17. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin önemli devlet adamlarından biri olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın hayatını keşfedin. Avusturya seferinden Girit Savaşı’na, Lehistan seferinden sadrazamlığı dönemine kadar detaylı bilgilerle bu yazıda!

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, 1635 yılında Amasya’nın Köprü ilçesinde doğan ve 1676 yılında İstanbul’da vefat eden önemli bir Osmanlı devlet adamıdır. Babası Köprülü Mehmet Paşa’nın büyük oğlu olarak dünyaya gelen Fazıl Ahmet Paşa, genç yaşta müderris olmuş ve Paşazade unvanıyla bilgi ve yetenekleriyle tanınmıştır. Sahh-ı Seman Müderrisliği gibi önemli görevlere yükselerek eğitim alanındaki başarılarını kanıtlamıştır.

Devlet yönetimine ilk adımlarını atan Fazıl Ahmet Paşa, 1659 yılında vezir rütbesiyle Erzurum Valiliği’ne atanmış ve ardından Şam Valiliği görevine getirilmiştir. Babasının 1661’deki ölümü üzerine İstanbul’a çağrılarak sadrazam olarak göreve başlamıştır. Sadrazamlığı döneminde önemli iç ve dış politika kararları almıştır.

Fazıl Ahmet Paşa’nın yönetimindeki ilk büyük başarı, babası döneminde başlayan Erdel Beyi isyanına son vermek amacıyla Avusturya’ya yapılan sefere Vasvar Antlaşması ile son vermesidir. Daha sonra Girit’e yönelik seferlerde bulunarak Kandiye Kalesi’ni ele geçirerek Girit Savaşı’nı sonlandırmıştır.

Bu başarılar Osmanlı Devleti’nin dış politikada güçlenmesine katkı sağlamıştır. Lehistan ile yaşanan sınır anlaşmazlığına müdahil olarak Lehistan üzerine sefere çıkan Fazıl Ahmet Paşa, Lehlileri mağlup ederek vergiye bağlamıştır. Ancak, Fazıl Ahmet Paşa’nın içkiye düşkünlüğü ve sağlığının bozulması gibi nedenlerle ömrü, devlete daha fazla hizmet edecek yaşlarda son bulmuştur.

Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra damadı ve evlâtlığı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olarak atanmış ve Fazıl Ahmet Paşa’nın politikalarını sürdürmüştür. Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümü, Avcı Mehmet’in de bu aileye olan güvenini yitirmesine neden olmuş, böylece Osmanlı Devleti’nde bir dönem sona ermiştir. Cenazesi, İstanbul Çemberlitaş’taki babasının türbesinin yanına defnedilmiştir.

Hayatı

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir devlet adamıdır. İşte Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın hayatına dair daha detaylı bilgiler:

Erken Yaşam ve Eğitim:

 • Fazıl Ahmet Paşa, 1635 yılında Amasya’nın Köprü ilçesinde dünyaya geldi.
 • Köprülü Mehmet Paşa’nın büyük oğlu olarak, devlet hizmetine atanmış bir babanın çocuğu olarak doğdu.
 • Genç yaşlarda öğrenimine başladı ve iyi bir eğitim alarak müderris (profesör) unvanını elde etti.

Devlet Hizmetine Giriş:

 • 1651 yılında müderris olarak atanmasıyla devlet hizmetine giriş yaptı.
 • Sahh-ı Seman Müderrisliği gibi önemli görevlerde bulunarak bilgi ve yetenekleriyle tanındı.

Yönetim Görevleri:

 • 1659’da vezir rütbesiyle Erzurum Valiliği’ne atanarak yönetim görevlerine adım attı.
 • Bir yıl sonra Şam Valisi olarak atanarak deneyim kazandı.

Sadrazamlık Dönemi:

 • Babası Köprülü Mehmet Paşa’nın 1661’de ölümü üzerine İstanbul’a çağrılarak sadrazam oldu.
 • Bu dönemde Erdel Beyi isyanına son veren Avusturya seferini yönetti ve Vasvar Antlaşması’nı imzalayarak bu meseleyi sona erdirdi.
 • Girit Savaşı’na liderlik ederek Kandiye Kalesi’ni ele geçirip Girit’i Osmanlı yönetimine kattı.

Lehistan Seferi ve Ölüm:

 • Lehistan ile sınır anlaşmazlığı nedeniyle Lehistan Seferi’ne çıktı. Lehlileri mağlup ederek vergiye bağladı.
 • Sağlığı bozulduğu için ordunun yönetimini başka paşalara bırakarak Edirne’ye döndü.
 • 1676’da Lehistan’a karşı yapılan sefere katılmak üzere İstanbul’dan yola çıktı, ancak Edirne’ye ulaşamadan öldü.

Mirası:

 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümü, Osmanlı Devleti’nde devlet işlerine hükmetmiş olan Köprülü ailesinin etkisi ve yönetimi açısından bir dönemin sonunu işaret etti.
 • Cenazesi İstanbul Çemberlitaş’taki babasının türbesinin yanına gömüldü.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikasında önemli rol oynamış, başarılı askeri seferlere liderlik etmiş ve devletin çeşitli görevlerinde hizmet vermiş bir devlet adamıdır.


1 Yorum

Leave A Reply