Özdeşlik Mantığı Nedir? Özellikleri Örnekleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Özdeşlik mantığı nedir? Özdeşlik mantığı özellikleri nelerdir, örnekleri. Özdeşlik Mantığı konu anlatımı, hakkında bilgi.

kafa-beyin-sanat

Kaynak: pixabay.com

Özdeşlik Mantığı

Niceleme mantığını ve bu mantığın değişmezlerini içine alan, kendine özgü mantık değişmezleri de olan geniş kapsamlı bir mantıktır. Daha önce gördüğümüz özdeşlik ilkesi, bir şeyin kendisi ile özdeş (aynı) olduğunu ifade etmektedir. “Özdeş”, özdeşlik mantığında bir mantık değişmezidir ve “=” sembolüyle gösterilir. Özdeşlik değişmezi, özdeşlik önermesinin öznesi ve yükleminin birbirine özdeş ya da eşit olduklarını gösterir. Örneğin; a = b önermesi, bir özdeşlik önermesidir. Örneğin; “Sıvı akıcıdır.” önermesini düşünelim. “Sıvı”, a sembolü ile “Akıcı” b sembolü ile gösterilebilir. Bu durumda “-dır” eki özdeşlik (=) değişmezi anlamına gelir. Böylece bu örnek a = b şeklinde sembolleştirilir.

İki şeyin özdeş olduğu ancak anlamları bilinerek belirlenebilir, a = b önermesinin doğruluğunu bilebilmek için a’nın ve b’nin anlamının bilinmesi gerekir. Niceleme mantığında özdeşlik gösterilemediği için özdeşlik mantığına gereksinim duyulmuştur.

Örneğin;

“Ahmet Bey, Ayşe’nin babasıdır.
Ayşe’nin babası doktordur.

O halde, Ahmet Bey doktordur.” çıkarım niceleme mantığına göre sembolleştirilirse,

Ahmet bey öznesi “a”
Ayşe’nin babası yüklemi “B”
Doktordur yüklemi “D”
Ayşe’nin babası öznesi “b”

Advertisement

şeklinde gösterilir ve çıkarımın tamamı da “Ba, Db\displaystyle \therefore Da” şeklini alır. Bu çıkarım niceleme mantığında denetlenirse geçersiz olur. Çünkü “Ayşe’nin babası” ve “Ahmet Bey” deyimlerinin özdeşliği görülmemektedir. Aynı işlem özdeşlik mantığında yapıldığında çıkarım a = b, Db \displaystyle \therefore Da şeklinde ifade edilir. Buna göre denetlendiğinde çıkarımın geçerli olduğu görülür.

ozdeslik-mantigi


Leave A Reply