Atatürk’ün Güzel Sözleri

0

Atatürk’ün milletimize yol gösteren güzel sözlerinden seçmeler. Atatürk’ün söylemiş olduğu en güzel sözlerinden 16 adet seçme

Atatürk'Ün Spor İle İlgili Sözleri

Advertisement

1. ###Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

2. ### Türk milletinin istidadı ve kat’î kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

3. ### Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyeti’ne, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benini sözümü tekrar edersiniz.Atatürk Spor İle İlgili Sözleri

4. ### Yüksek Türk… Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Advertisement

5. ### Ancak kendilerinden sonrakileri düşünen milletler yaşamak ve ilerlemek imkânlarına nail olurlar.

6. ### Bu topraklarda hak sahibi olmak herkesin bir iş görmesi esasına dayanacaktır.

7. ### Bütün bu başarılar yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün bu başarılar bütün milletin işbirliği neticesidir.

8. ### Kadınlarımız, eğer milletin hakiki anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden ziyade münevver, faziletkar olmaya çalışmalıdırlar.Atatürk'ün Kadınlar İle İlgili Sözleri

9. ### Medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

10. ### Öğretmenler, Cumhuriyet’in fedakâr öğretmen ve eğitimcileri; yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip olacaktır.

Advertisement

11. ### Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli, seciyeli muhafızlar ister.

12. ### Ey kahraman Türk kadını; sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın. Dünyada hiçbir milletin kadını «Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa, zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim» diyemez.

13. ### Ey yükselen yeni nesil; istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk; onu yükseltecek, devam ettirecek sizlersiniz.19 Mayıs İle İlgili Atatürk Sözleri

14. ### Hakikati konuşmaktan korkmayınız.

15. ### Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, en hakikî mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

16. ### Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız. ir Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.


Leave A Reply