Huneyn bin İshak Kimdir?

0
Advertisement

Huneyn bin İshak kimdir ve ne yapmıştır? Huneyn bin İshak hayatı, biyografisi, bilime katkıları ve çalışmaları hakkında bilgi.

Huneyn bin İshak

Huneyn bin İshak; tam adı Ebu Zeyd Huneyn bin İshak El-İbadi, Latince adı 10-hannitius (d. 808, Hire, Bağdat yakınlan -ö. 873, Bağdat, Irak), Nasturi Arap bilgindir. Platon, Aristoteles, Galenos ve Hippokrates’le Yeni-Platonculardan yaptığı çevirilerle Arap filozof ve bilim adamlarının, Eski Yunan düşünce ve kültürünün kaynaklarına ulaşmasını sağlamıştır.

Bağdat’ta tıp okudu ve Eski Yunancayı çok iyi öğrendi. Halife Mütevekkil (hd 847-861) tarafından saray başhekimliğine atandı ve ölünceye değin bu görevde kaldı. Eski Yunanca yazmaları derlemek amacıyla Suriye, Filistin ve Mısır’a yolculuklar yaptı. Bağdat’ta kendi kurduğu çeviri okulunda öğrencileriyle birlikte klasik Yunan metinlerini Arapça ve Süryaniceye çevirerek bütün İslam dünyasına yaydı. Özellikle Galenos’ tan yaptığı çeviriler büyük önem taşır, çünkü bu yapıtların özgün Yunanca metinlerinin çoğu kayıptır. Süryanice bir dilbilgisi kitabı ile Yunancadan Süryaniceye bir sözlük hazırladığı bilinen Huneyn’in telif yapıtlarının en önemlileri Kitabü’l-Medhal fi’t-Tıbb ve Kitabü’l-Mevludin’dir.


Leave A Reply