30 Seconds To Mars – Hurricane Çevirisi

0

30 Seconds To Mars Hurricane Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. 30 Seconds To Mars Hurricane şarkısının Türkçe sözleri.

30 Seconds To Mars - Hurricane Çevirisi

Advertisement

30 Seconds To Mars – Hurricane Çevirisi

No matter how many times that you told me you wanted to leave
Kaç kere gitmek istediğini söylemen önemli değil
No matter how many breaths that you took, you still couldn’t breathe
Kaç kere hâlâ solumadığın nefes aldığın önemli değil
No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of the poison rain

Kaç gece yalan söylediğin önemli değil Duran yağmurun sesine gözlerini aç
Where did you go? Where did you go? Where did you go?
Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin?
(Heartbeat, a heartbeat, I need a heartbeat…)
(Kalp atışı, kalp atışı, kalp atışına muhtacım..)

Tell me would you kill to save a life?
Söyle bana, bir hayat kurtarmak için öldürecek miydin?
Tell me would you kill to prove you’re right?
Söyle bana, haklı olduğunu kanıtlamak için öldürecek miydin?
Crash, crash, burn, let it all burn
Parçala, parçala, yak, hepsini yak!
This hurricane’s chasing us all underground
(Bu kasırga hepimizi yeraltına kovuyor..)

No matter how many deaths that I die I will never forget
Kaç kere öldüğüm önemli değil, asla unutmayacağım
No matter how many lies that I live I will never regret
Kaç yalanla yaşadığım önemli değil, asla pişman olmayacağım
There is a fire inside of this heart in a riot about to explode into flames
İçimde bir ateş var;Kalbin, alevler içinde patlayan bir isyanı..
Where is your god? Where is your god? Where is your god?
Tanrın nerede?Tanrın nerede?Tanrın nerede?

Advertisement

Do you really want?
Gerçekten istiyor musun?
Do you really want me?
Beni gerçekten istiyor musun?
Do you really want me dead?
Benim gerçekten ölmememi istiyormusun?
Or alive to torture for my sins?
Yada günahlarımın bedelini ödemek için hayatta kalmamı?

Do you really want?
Gerçekten istiyor musun?
Do you really want me?
Beni gerçekten istiyor musun?
Do you really want me dead?
Benim gerçekten ölmememi istiyormusun?
Or alive to live the lie?
Yada hayatta kalıp yalanı yaşamamı?

Tell me would you kill to save a life?
Söyle bana, kendi hayatını kurtarmak için öldürecek miydin?
Tell me would you kill to prove you’re right?
Söyle bana, haklı olduğunu kanıtlamak için öldürecek miydin?
Crash, crash, burn, let it all burn
Parçala, parçala, yak, hepsini yak!
This hurricane’s chasing us all underground
Bu kasırga hepimizi yeraltına kovuyor.

The promises we made were not enough
Sözler verildi ama yeterli değildi
(Never play the game again)
Oyunu bir daha asla oynama
The prayers that we have prayed were like a drug
Dua edenler, Dua ederken bir uyuşturucu gibiydik
(Never gonna help me here)

(Asla bana burada yardım etme)
The secrets that we sow we’ll never know
Ektiğimiz sırları asla bilemeyeceğiz
(Never sing a song a second time)
(Asla bir şarkıyı ikinci kere söyleme)
The love we had, the love we had
Yaşadığımız aşk, yaşadığımız aşk
We had to let it go
Gitmesine izin vermeliyiz

Tell me would you kill to save a life?
Söyle bana, kendi hayatını kurtarmak için öldürecek miydin?
Tell me would you kill to prove you’re right?
Söyle bana, haklı olduğunu kanıtlamak için öldürecek miydin?
Crash, crash, burn, let it all burn
Parçala, parçala, yak, hepsini yak!
This hurricane’s chasing us all underground
Bu kasırga hepimizi yeraltına kovuyor.

Advertisement

Do you really want?
Gerçekten istiyor musun?
Do you really want me?
Beni gerçekten istiyor musun?
Do you really want me dead?
Benim gerçekten ölmememi istiyormusun?
Or alive to torture for my sins?
Yada günahlarımın bedelini ödemek için hayatta kalmamı?

Do you really want?
Gerçekten istiyor musun?
Do you really want me?
Beni gerçekten istiyor musun?
Do you really want me dead?
Benim gerçekten ölmememi istiyormusun?
Or alive to live the lie?
Yada hayatta kalıp yalanı yaşamamı?

You say you’re wrong, you’re wrong, I’m right, I’m right, you’re wrong, we fight.
Hatalı olduğunu söylersin, hatalısın, ben haklıyım, haklıyım, sen hatalısın, tartışırız
Ok, I’m running from the light, running from the day to night.
Tamam, ışıktan kaçıyorum, gündüzden geceye kaçıyorum
Oh, the quiet silence defines our misery.
İçimdeki isyan, beni ziyarete gelmeyi sürdürüyor
Oh, sessizlik acılarımıza anlatıyor
The riot inside keeps trying to visit me.
No matter how we try, it’s too much history.
Nasıl denediğimiz önemli değil, bu çok uzun bir hikaye

Too many bad notes playing in our symphony.
Birçok kötü notlar, bizim senfonimizde oynuyor
So let it breathe, let it fly, let it go.
Bırak nefes alsın, uçmasına izin ver, gitmesine izin ver
Let it fall, let it crash, burn slow.
Bırak düşsün, bırak parçalansın, yavaş yavaş yansın
And then you call upon God.
Sonra Tanrıdan yardım iste
Oh you call upon God.
Tanrıdan yardım iste


Leave A Reply