Hüsameddin Çoban Kimdir? Çobanoğullarının Kurucusunun Hayatı

0
Advertisement

Hüsameddin Çoban kimdir ve ne yapmıştır? Hüsameddin Çoban hayatı, biyografisi, Çobanoğulları Beyliğinin kurulması hakkında bilgi.

Hüsameddin Çoban

Hüsameddin Çoban (ö. 1224’ten sonra), Kastamonu-Sinop yöresinde egemenlik sürmüş olan Çobanoğulları Beyliği’nin kurucusudur.

çobanoğulları

Yaşamının ilk yıllarına ilişkin bilgi yoktur. Oğuzların Kayı boyundan geldiği ve Anadolu Selçukluları döneminde Kastamonu-Ankara arasına yerleştirilen Türkmenlerden olduğu sanılır. Anadolu Selçuklu uç beyi olarak 1192-1203 arasında Kuzeybatı Anadolu’daki fetihleri yönetti. I. İzzeddin Keykâvus (hd 1211-20) ile kardeşi Alaeddin Keykubad (sonradan I. Keykubad) arasında çıkan taht kavgasının sona erdirilmesinde rol oynadı (1212). I. İzzeddin Keykâvus döneminde Kastamonu beyi oldu ve Bizans’a karşı yapılan akınları yöneterek büyük başarılar kazandı. 1220’de Anadolu Selçuklu tahtına çıkan I. Alaeddin Keykubad döneminde de (1220-37) bu görevi sürdü. 1223’te Suğdak’ın Bizanslıların denetimine girmesinden sonra I. Alaeddin Keykubad tarafından Kırım seferiyle görevlendirildi. Başarılı bir çıkarmayla Suğdak’ı aldı (1224); orada yeterli bir kuvvet bırakıp Kastamonu’ ya döndü.

Kırım seferinden sonra kayıtlarda adına rastlanmayan ve ölüm tarihi saptanamayan Hüsameddin Çoban’dan sonra beyliğin başına oğlu Alp Yürek geçti.

Çobanoğulları Beyliği

Çobanoğulları Beyliği; Anadolu Türk Beyliğidir (1227-1309).

Advertisement

Kurucusu Hüsamettin Çoban. Kastamonu çevresinde egemenlik kurdu. Hüsamettin Çoban, Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaattin Keykubat döneminde Kastamonu’ da uç beyiydi. Alaattin Keykubat, Kırım Seferi’nde yararlık gösteren Hüsamettin Çoban’a Kastamonu topraklarını armağan olarak verince beyliğin temelleri atılmış oldu. Daha sonra gelen beyler döneminde bir süre Moğol egemenliğinde kaldı. Bu sırada Anadolu Selçukluları içinde II. Gıyasettin Mesut ile IV. Rüknettin Kılıç Arslan arasında süren taht kavgası sırasında Kılıç Arslan’ın yanını tutan Çobanoğulları Beyi Yavlak Arslan yaşamım yitirince (1292), II. Mesut savaş sırasında kendini destekleyen Şemsettin Candar’ı, Kastamonu Valiliği’ne getirdi. Yavlak Arslan’ın oğlu Nasrettin Mahmut, bir süre daha Kastamonu’da tutunduysa da Candaroğlu Süleyman Paşa, 1309’da Kastamonu’yu ele geçirerek Çobanoğulları Beyliği’ne son verdi.

Çobanoğulları Beyliği sadece fetih ve gaza faaliyetlerinde bulunmakla kalmamışlar, diğer uç beyleri gibi onlar da ilmin ve ilim adamlarının koruyucuları olmuşlardır. Özellikle Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen müslüman bilim adamları, Kastamonu’da Çobanoğulları Beyliğinde emin bir sığınak bulmuşlardır. Bu bilim adamlarının en ünlüsü Kutbeddin Şirazi dir.


Leave A Reply