Hüsrevi Dehlevi Kimdir?

0
Advertisement

Hüsrev-i Dehlevi kimdir ve ne yapmıştır? Hüsrev-i Dehlevi hayatı, biyografisi, şiirleri ve eserleri hakkında bilgi.

Hüsrev-i Dehlevi

Hüsrev-i Dehlevi; asıl adı Ebü’l-hasan Emir Bin Emir Seyfeddin Mahmud Şemsi Emir Hüsrev olarak da bilinir (d. 1253, Patyala, Pencap – ö. 1325, Delhi), şair ve tarihçidir. Hindistan’da Farsça yazmış en büyük şairlerden biri olarak kabul edilir.

Delhi sultanı Şemseddin İltutmuş’un hizmetindeki bir Türk emirinin oğluydu. Dokuz yaşında babasını yitirdi ve büyükbabası tarafından yetiştirildi. Yaşamını Delhi sultanlarının, özellikle de Balaban ve oğlu Muhammed Han’ın koruyuculuğunda geçirdi. Gençliğinde Delhi’deki Çiştiye dervişlerinden Muhammed Nizameddin’in müritleri arasına katıldı; ölünce de onun yanına gömüldü.

Özellikle gazelde Sadi’nin üslubunu benimseyen ve müzikle de yakından ilgilenen Hüsrev’in yapıtları arasında, Tuhfetü’s-Sigar, Vasatü’i-Hayat, Gurretü’l-Kemal, Bakiyye-i Nakiyye ve Nihayetü’l-Kemal adlarını taşıyan beş divanı, Nizami’nin hamsesine nazire olarak yazdığı ve İslam edebiyatının genel temalarını işlediği Matlaü’l-Envar, Şirin ü Hüsrev, Mecnun ü Leyli (1828), Ayine-i İskenderi ve Heşt Bihişt adlı mesnevileri yer alır. Şiirlerinin yanı sıra Tarih-i Âlâî olarak da bilinen Kazainü’l-Fütuh gibi düzyazı yapıtları da vardır. Nuh Sipihr ve Tuğlukname adlı tarihsel şiirleri çok ünlüdür.


Leave A Reply