Hz. Muaviye Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Muaviye kimdir? Hz. Muaviye hayatı, biyografisi, Peygamber efendimiz ile olan ilişkisi hakkında bilgi.

Hz. Muaviye; Sevgili Peygamberimizin sahabelerinden biridir. Mekke’nin fethi sırasında Müslüman olan Hz. Süfyan’ın oğludur. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, onun vahip kâtipliğini yapmıştır.

Hz. Ali’nin halifeliği zamanında ona biad etmeyerek Şam’da kendi halifeliğini ilan etmiştir. Böyle bir görüş ayrılığı acı neticeler vermiş, Hz. Ali ve Hz. Muaviye’nin taraftarları birbirleriyle savaşlar yapmışlardır. Ehl-i Sünnet dışı bazı kimseler bu olaylar sebebiyle Sahabe-i Kiram’dan büyük bir kimse olan Hz. Muaviye’ye dil uzatmış, hatta kin duymuşlardır. Bu, son derece yanlış ve çirkin bir durumdur. Çünkü kim olursa olsun Peygamberimizin her sahabesi çok üstün kimselerdir. Hiç kimse onların şerefine erişemez.

Hz. Muaviye Hz. Ali’den sonra hilafeti kesin olarak ele geçirmiş ve Emeviler devri denilen devir başlamıştır. Bu devirde Kıbrıs ve Rodos adaları fethedilmiş, İstanbul kuşatılmış, Doğu Roma ülkelerine defalarca akınlar yapılmıştır.

Hz. Muaviye 680 yılında vefat etmiştir.

Advertisement

Leave A Reply