İbn Hallikân Kimdir?

0
Advertisement

İbn Hallikân kimdir ve ne yapmıştır? İbn Hallikân hayatı, biyografisi, eserleri ve kitapları hakkında bilgi.

İbn Hallikân

İbn Hallikân; tam adı Şemseddin Ebu’l-ABBAS AHMED BİN MUHAMMED BİN HALLİKAN (d. 22 Eylül 1211, Erbil, Irak – ö. 21 Ekim 1282, Şam), İslam tarihindeki ünlülerin yaşamöykülerini derleyen tarihçidir.

Uzun süre Abbasi halifelerine vezirlik eden Bermekiler ailesindendi. Öğrenimini Halep ve Şam’da tamamladı. Birkaç kez gittiği Musul’da ünlü tarihçi İbnü’l-Esir’le tanıştı. 1238’de Kahire’de Yusuf bin Hasan el-Sincari’nin yerine başkadı oldu. 1261’de Suriye Şafii mezhebi başkadılığına atandı ve Şam’a gitti. 1266’da Şafii mezhebi kadılığı kaldırılınca bu görevi sona erdi. Mısır’a giden İbn Hallikan, Kahire el-Fahriye Medresesi’nde ders verdi. 1280’de yeniden Şam kadılığına atandıysa da ertesi yıl görevinden uzaklaştırıldı. Şam’da el-Eminiye Medresesi’nde müderrislik yaptığı sırada öldü. 1256’da yazmaya başlayıp 1274’te tamamladığı Vefeyâtü’l-A’yân ve Enbâü Ebnâi’z-Zaman’da (1858; Tercüme-i Vefeyâtü’l-A’yân li İbn Hallikan, 1864, 2 cilt), İslam tarihinde ün kazanmış din bilgini, şair, dilci, hükümdar ve komutanların yaşamöykülerini bir araya getirmiştir.


Leave A Reply