İbrani Alfabesi Hakkında Bilgi

0

İbrani Alfabesi nedir, nasıldır? İbrani alfabesinin tarihçesi, özellikleri nelerdir? İbrani alfabesi hakkında bilgi.

Advertisement

İbrani Alfabesi

İbrani alfabesi, Eski İbrani ve Klasik (Kare) İbrani yazıları olarak bilinen Sami alfabelerinden herhangi biridir. Eski İbrani alfabesi Yahudilerin Babil Sürgünü (İÖ 6. yy) öncesinde kullandığı yazı sistemidir. Sonraki dönemlerden kalma bazı yazıtlarda da bu alfabenin kullanıldığı olmuştur. Bu yazı sisteminin kullanıldığı, günümüze ulaşan yazıt sayısı birkaç yüzü bulur. Çoğu eski yazı sisteminin olduğu gibi, Eski İbrani alfabesinin de bölgeden bölgeye ve zaman içinde farklılık gösteren değişik biçimleri vardır. Eski İbrani yazısının en eski örneği, İÖ 10. yüzyıldan kalma Gezer Takvimi’dir. Burada kullanılan yazı, ilk Kuzey Sami alfabelerinden çok az değişiklik gösterir. Eski İbrani alfabesi, Çağdaş İbrani alfabesi gibi sağdan sola doğru yazılır ve hepsi ünlü 22 harften oluşur. Ama eski yazı, harflerin biçimi bakımından, Çağdaş İbrani alfabesinden çok Fenike alfabesine benzer. Eski İbrani alfabesinin günümüzde kullanılan tek örneği, birkaç yüz Samiriyelinin kullandığı Samiriye alfabesidir.

Filistin’de Eski İbrani alfabesi yerini önce Arami alfabesine bıraktı. İÖ 6-2. yüzyıllar arasında ise Arami alfabesinin yerini Klasik İbrani alfabesi aldı. Klasik İbrani alfabesi, Arami alfabesinden türemiş olmakla birlikte, Eski İbrani yazısından da önemli ölçüde etkilenmişti. Bu alfabe, İÖ 2. ve 1. yüzyıllarda yerleşik bir kullanım kazanarak, sonraki 1.500 yıl içinde Çağdaş İbrani alfabesine dönüştü. İS 10. yüzyıla gelindiğinde, Klasik İbrani alfabesinin üç değişik biçimi gelişmişti: Resmi yazışmalarda kullanılan yazı; ortaçağ Yahudi bilginlerinin ve hahamların kullandığı yazı ve Polonya-Almanya yazısı olarak bilinen çağdaş yazının da aralarında bulunduğu, bölgeden bölgeye farklılık gösteren çeşitli eğik yazılar.


Leave A Reply