İflas İle İlgili Cümleler, İçinde “İflas” Kelimesi Geçen Cümle Örnekleri

0
Advertisement

İflas ile ilgili cümleler. İflas kelimesi içeren “İflas” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İflas İle İlgili Cümleler

İflas Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • 1933’te iflas eden Paramount iki yıl sonra yeniden örgütlendi.
 • Şirket 1996’da iflas etti.
 • İflas başvuruları için ilgili yetkili mahkemelere başvuruda bulunmaz gerekmektedir.
 • İflas eden amcama borç para ister diye tüm dostları sırtını çevirdi.
 • İflas etmek ayıp bir şey değil ayıp olan şey başkalarının hakkını yiyerek ayakta kalmaktır.
 • İflas dairesi müflisin mağazalarını, eşya depolarını, imalathanelerini, perakende satış dükkanlarını ve buna benzer yerlerini kapatıp mühürler.
 • İflas sanıldığının aksine yalnızca borçlunun işlerinin umutsuz bir şekilde kötüye gitmesi halinde başvurulabilen bir takip yolu değildir.
 • Doğrudan doğruya iflas yolunda bir takip süreci yoktur.
 • Ayna ithal edermiş, sonra iflas etmiş.
 • Yani alacaklı haciz yolu ile başladığı bir takip yolunu bırakıp bir defalığına harç ödemeksizin iflas yolu ile takibe geçebilir.
 • İcra iflas hukukunda takip yollarının farklılaştığından daha önce de bahsedilmişti.
 • İflas eden ailesi iş bulmak umuduyla Moskova’ya göç ettiyse de Çehov liseyi bitirinceye dek Taganrog’da kaldı.
 • 1342-45 arasında iki ailenin üyeleri de iflas gerekçesiyle tutuklandı ve her tür faiz talebinden vazgeçmeleri koşuluyla serbest bırakıldılar.
 • Rehinli alacaklı; kural olarak, doğrudan ilamlı veya ilamsız icra yoluna ya da iflas yoluna başvuramaz.
 • İcra ve iflas hukukunda borcunu ödemeyen borçlunun mallarının haczedilerek satılması ve satıştan elde edilen para ile alacağın ödenmesi işlemlerini takip ederler.
 • Bugatti Automobil S.p.A 1995’te iflas etmişti.
 • İflas hukukunda masa alacaklıları bütün iflas alacaklılarından önde sayıldığından, bunların alacağının öncelikle ödenmesi gerekir.
 • 1830’ların ortasında babası iflas edince, ailesiyle birlikte sekiz yıl kalacağı Venstop’a taşındı.
 • Daha sonra Petersburg’a dönerek babasının fabrikasında çalışmaya başladı, ama fabrika 1859’da iflas etti.
 • Savurganlığı yüzünden bir gün iflas eder, ailesiyle Mısır’a kaçar.
 • Savaşı kaybeden Almanya, zafer elde eden müttefiklere ödediği savaş tazminatları yüzünden iflas etmişti.
 • Harmsworth 1894’te iflas etmek üzere olan London Evening News’u satın alarak haber gazeteciliği alanına girdi.
 • İflas ettikten sonra eskiden yaşadığı zengin hayatının anılarıyla yaşamaya başlamıştı.


Leave A Reply