İğ İplikleri Nedir? Nerede ve Nasıl Oluşurlar? Görevleri Nelerdir?

0
Advertisement

İğ iplikleri nedir? Hücre bölünmesinde görev alan iğ ipliklerinin yapısı, özellikleri ve görevleri nelerdir? Nerede ve nasıl oluşurlar?

İğ İplikleri

İğ iplikleri, hücre bölünmesi sırasında kromozomları hareket ettiren mikrotüplerin agregatlarıdır. Mikrotübüller içi boş çubuklara benzeyen protein filamentleridir. İğ iplikleri ökaryotik hücrelerde bulunur ve hücre iskeletinin yanı sıra silia ve flagella’nın bir bileşenidir.

iğ iplikleri

İğ iplikleri, yeni hücreler arasında kromozom dağılımını sağlamak için mitoz ve mayoz sırasında kromozomları hareket ettiren bir iğ aparatının parçasıdır. Bir hücrenin iğ aparatı, iğ iplikleri, motor proteinleri, kromozomlar ve bazı hayvan hücrelerinde asters olarak adlandırılan mikrotübül dizilerden oluşur. İğ iplikleri sentrozomda sentriol adı verilen silindirik mikrotübüllerden üretilir.

İğ İplikleri ve Kromozom Hareketi

İğ ipliği ve hücre hareketi, mikrotüpler ve motor proteinleri etkileştiğinde ortaya çıkar. ATP ile güçlendirilen motor proteinleri, mikrotübülleri aktif olarak hareket ettiren özel proteinlerdir. Dyneinler ve kinesinler gibi motor proteinleri, lifleri uzayan veya kısalan mikrotübüller boyunca hareket eder. Mikrotübüllerin sökülmesi ve yeniden birleştirilmesi, kromozom hareketi ve hücre bölünmesinin meydana gelmesi için gereken hareketi üretir.

İğ iplikleri, kromozom kollarına ve sentromerlere bağlanarak hücre bölünmesi sırasında kromozomları hareket ettirir. Bir sentromer, bir kromozomun kopyaların bağlı olduğu spesifik bölgesidir. Tek bir kromozomun özdeş, birleştirilmiş kopyaları kardeş kromatitler olarak bilinir. Sentromer ayrıca kinetokores adı verilen protein komplekslerinin bulunduğu yerdir.

Advertisement

Kinetokorlar, iğ ipliklerine kardeş kromatidler bağlayan iplikler üretir. Kinetokor iplikleri ve iğ polar iplikleri mitoz ve mayoz sırasında kromozomları ayırmak için birlikte çalışır. Hücre bölünmesi sırasında kromozomlara temas etmeyen iğ iplikleri bir hücre kutbundan diğerine uzanır. Bu iplikler üst üste binmekte ve hücre kutuplarını sitokinesis için hazırlarken birbirlerinden uzaklaştırmaktadır.

iğ iplikleri

Mitozda İğ İplikleri

İğ iplikleri mitoz sırasında oldukça aktiftir. Hücre boyunca göç ederler ve kromozomları gitmeleri gereken yere gitmek için yönlendirirler. İğ iplikleri, bölünmeye hazırlanmak için çoğaltıldıktan sonra homolog kromozomları birbirinden ayırarak iki yerine dört hücrenin oluştuğu mayozda benzer şekilde işlev görür.

Profaz: İğ iplikleri hücrenin zıt kutuplarında oluşur. Hayvan hücrelerinde, mitotik bir iğ, her sentriole çiftini çevreleyen asterler olarak görünür. İp iplikleri her kutuptan uzadıkça hücre uzar. Kardeş kromatidler iğ lipliklerine kinetoforlarında bağlanır.

Metafaz: Polar iplik adı verilen iğ iplikleri, hücre kutuplarından metafaz plakası olarak bilinen hücrenin orta noktasına doğru uzanır. Kromozomlar, sentromerlerini iten iğ ipliklerinin kuvveti ile metafaz plakasına tutulur.

Anafaz: İğ iplikleri kısalır ve kardeş kromatidleri iğ kutuplarına doğru çeker. Ayrılan kardeş kromatitler, karşı hücre kutuplarına doğru hareket eder. Kromatidlere bağlı olmayan iğ iplikleri, hücrenin ayrılması için yer açmak üzere hücreyi uzatır ve uzatır.

Advertisement

Telofaz: Kromozomlar ayrıldıkça ve iki yeni çekirdek içinde barındırıldıkça iğ iplikleri dağılır.

Sitokinesis: Her biri doğru sayıda kromozom içeren iki yavru hücre oluşur, çünkü iğ iplikleri bunu sağlamıştır. Sitoplazma bölünür ve farklı yavru hücreler tamamen ayrılır.


Leave A Reply