II. İzzeddin Keykavus Kimdir? Hayatı, Dönemi Önemli Siyasi Olayları

0

Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından II. İzzeddin Keykavus kimdir? II. İzzeddin Keykavus hayatı ve döneminde yaşanan olaylar hakkında bilgi

II. İzzeddin Keykavus

II. İzzeddin Keykavus

II. İzzeddin Keykavus, Anadolu Selçuklu sultanı (? 1238 – Kırım 1278). Hükümdarlık dönemi: 1246-1261. II. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğludur.

Babasının ölümü üzerine (1246) asıl veliaht olan kardeşi II. Alaattin Keykubat’ın yerine Celalettin Karatay ve Şemsettin İsfahani gibi dönemin ünlü vezirleri tarafından tahta çıkarıldı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle yönetim Şemsettin İsfahani’nin elindeydi. I. Alaattin Keykubat’ın oğlu olduğunu ileriye süren Türk Ahmet adlı biri ayaklandı, kardeşi Rüknettin Kılıç Arslan Sivas’ta bağımsızlığını ilan etti. Durumun giderek kötüleşmesi üzerine Celalettin Karatay üç kardeşin ortaklaşa saltanat sürmeleri düşüncesini ortaya attı ve kabul ettirdi. Bu durumda II. İzzettin Keykâvus, IV. Rüknettin Kılıç Arslan ve II. Alaattin Keykubat ortak sultan oldular (1249), 1254’e kadar süren ortak saltanatla devletin bütünlüğü korundu. Aynı tarihte Celalettin Karatay’ın ölmesi, II. Alaattin Keykubat’ın Karakurum’a giderken Erzurum’da ölmesi, öteki iki kardeşin ortak saltanat sürmelerini olanaksız hale getirdi. Ahmethisar’da yapılan savaşta IV. Rüknettin Kılıç Arslan yenildi, tutuklanarak hapsedildi. Böylece İzzettin Keykâvus tahtta tek başına kaldı. 1256’da Moğollardan Aksaray yakınlarında ağır bir yenilgi aldı. Moğolların Konya’ya doğru ilerleyişlerini sürdürmeleri üzerine İzzettin Keykâvus, İznik Rum İmparatoru II. Theodoros Laskaris’e sığındı. Moğollar Selçuklu tahtına IV. Rüknettin Kılıç Arslan’ı çıkardılar. 1259’da İlhanlı Hükümdarı Hülagu’nun çabalarıyla iki kardeş yeniden ortak saltanat sürmeye başladılar. Ancak bu ikinci beraberlik de uzun sürmedi.

İzzettin Keykâvus kendi isteğiyle Antalya’ya yerleşti, daha sonra da İstanbul’a gitti (1261). Bizans İmparatoru VIII. Mikhael Palaiologos’tan yakınlık ve dostluk gördü. Ancak bu dostluk 1264’te Bizans tahtını ele geçirmek gibi yanlış bir girişimle son buldu ve İzzettin Keykâvus Rumeli’de bir kaleye hapsedildi. 1270’de Altınordu hanının yardımıyla Kırım’a yerleşti ve burada öldü.

Sultan II. İzzeddîn Keykâvus Döneminin Genel Özellikleri

İktidarının ilk dönemleri devlet adamlarının tahakkümünde geçen II. İzzeddin Keykâvus, Moğollara karşı duruşuna rağmen dirayetli bir kişilik olmadığı için başarı kazanamamıştır. Onun zamanında Moğol hâkimiyeti Anadolu’da daha açık şekilde yerleşmeye başlamıştır.

Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminin Önemli Olayları

İktidarının ilk döneminde yönetim, annesi ile evlenen Vezir Şemseddin el-İsfahânî’nin kontrolündeydi. Bu sırada Moğol hükümdarı Güyük Han tarafından Karakurum’a çağırılmasına karşın yerine kardeşi IV. Kılıç Arslan göndermeyi tercih etti. Fakat elinde bir saltanat yarlığı ile geri döndüğünde Türkiye Selçuklularının iç siyaseti yeniden karıştı. İlk olarak Moğolların isteği üzerine Vezir el-İsfahânî öldürüldü (1249). Ardından İzzeddin ile Kılıç Arslan arasında patlak veren savaş ise birincinin galibiyeti ile neticelendi.

Bunun sonrasında Celâleddin Karatay’ın gözetiminde II. Gıyâseddîn Keyhüsrev’in üç oğlunun ikişer sene ara ile tahta geçmesini ön gören Üçlü Saltanat Dönemi başladı (1249). Fakat 1254’de Karatay’ın ölümüyle söz konusu dönem sona erdi. Bu arada Moğol hükümdarı bir kere daha İzzeddin ’in yanma gelmesini istemişti. O ise yine kendisi gitmeyip yerine kardeşi Alâeddin’i yolladı. Fakat Kılıç Arslan ile yaşananların yeniden tekrarlanmaması için Alâeddin, Erzurum’da iken zehirlenerek öldürüldü.

Sonrasında Kılıç Arslan ile yaptığı mücadelesinden bir kere daha galip çıkan İzzeddin çok geçmeden yeniden Moğollarla bozuştu. 1256’da Baycu Noyan’a karşı Aksaray yakınlarında yaptığı savaşı kaybedip Alanya’ya kaçtı. Onun yerine kardeşi IV. Rükneddin Kılıç Arslan hapisten çıkarılıp tahta geçirildi (1257). Ancak Moğollar bir kere daha karar değiştirip Sivas sınır olmak üzere batısı İzzeddin Keykâvus’a doğusunu ise Kılıç Arslan’a vermek suretiyle Türkiye Selçuklu toprakları ikiye böldüler. Her şeye rağmen Moğollara olan karşıtlığını sürdüren Sultan 1262 senesinde yeniden kaçmak ve Bizans’a sığınmak zorunda kaldı. 1262 senesinde bir ara hapsedildi ise de halasıyla evli Berke Han tarafından kurtarılıp Kırım’a getirildi. 1279 senesinde burada öldü.


Leave A Reply