II. Konstans Kimdir?

0
Advertisement

Bizans imparatorlarından II. Konstans hayatı ve dönemi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

II. KONSTANS, Bizans imparatoru (İstanbul 630 – Syracuza 668). Asıl adı Herakleios. Hükümdarlık dönemi: 641-668. III. Konstantinos’un (641) oğludur.

11 yaşında tahta çıktı. Hükümdarlığının ilk yıllarım yaşının küçüklüğü nedeniyle Senato’nun vesayeti altında geçirdi. Arap Komutanı Amr ibnü’l As, 646’da yeniden İskenderiye’ yi ele geçirdi ve Mısır’daki Bizans egemenliğine tümüyle son verdi. Yeni kurulan İslâm Devleti’nin Suriye Valisi Muaviye (Emevi Devleti’nin kurucusu) 647’de Kayseri’yi ele geçirdi ve yöredeki kentleri yağmaladı. Yine Mu-aviye’nin komutasındaki bir Arap Donanması Kıbrıs’ı fethetti, 654’te Girit ve Rodos adalarını yağmaladı ve İstan-köy (Kos) Adası’nı aldı.

Bizans topraklarının Araplar tarafından işgal edilmesi üzerine 655’te imparatorun komuta ettiği bir Bizans Donanması, Likya kıyılarında Arap Donanması ile yaptığı savaşta tam bir bozguna uğradı. Ancak İslâm Devleti içinde çıkan hilafet kavgaları Bizans’ın işine yaradı ve Muavviye 659’da vergi vermeyi kabul ederek bir antlaşma yaptı. II. Konstans 660’ta İstanbul’u aile kavgaları nedeniyle terk etmek kararını aldı. Önce Selanik’te, bir süre de Atina’da kaldıktan sonra 663’te güçlü bir orduyla İtalya’nın Tarentum Kenti’ne girdi. Beneventum’u kuşattıysa da Lombard-ları boyunduruk altına alamadı. Daha sonra önce Napoli’ye, oradan da Roma’ ya gitti. Yine Napoli’ye ve Araplara karşı savunulması gereken Sicilya’ya geldi, Syracusa’ya yerleşti, sarayında öldürüldüğü ana kadar burada yaşadı.


Leave A Reply