II. Meşrutiyetin İlanının Sebepleri

0

II. Meşrutiyetin ilanının sebepleri nelerdir? II. Meşrutiyet ile ilgili olarak maddeler halinde özelliklerinin verildiği bilgi yazımız.

İttihat ve Terakki Cemiyeti

Advertisement

II. Abdülhamit yönetimine karşı en güçlü muhalefeti ittihat ve Terakki yürütüyordu. Bu örgüt Türkçü, milliyetçi, laik ve reformcu politikaların destekçisiydi.

Çalışmalarını gizli olarak sürdüren İttihat ve Terakki, Makedonya’da oldukça güçlüydü. Çünkü bu bölgede daha özgürce çalışma olanağı vardı.

• II. Meşrutiyetin ilânında en önemli rolü bu örgüt üstlenmiştir.

II. MEŞRUTİYETİN İLÂNI (23 Temmuz 1908)

Advertisement

• İngiltere Kralı ile Rus Çarı’nın Reval’de biraraya gelerek Makedonya’nın özerkliğine karar vermesi (1908) ülkede büyük tedirginlik yarattı.

• Bu yüzden Cemiyete baplı subaylar arasında isyanlar başladı.

• İsyanın bütün memlekete yayılmasından korkan II. Abdülhamit, meşrutiyeti ilân etmek zorunda kaldı.

• İttihatçılar, Reval görüşmelerini Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yönelik yeni bir girişim olarak değerlendirdiler. Bunu da II. Abdülhamit’in etkisiz ve yanlış dış politikasına bağladılar.

• Makedonya’daki Hristiyan halka eşitlik ve yurttaşlık haklarının tam olarak sağlanması ve parlamenter sistemin yeniden kurulması, devletin birliği için zorunlu görülüyordu.

• Yeniden yürürlüğe giren anayasaya göre seçimler yapıldı, İttihat ve Terakki, mecliste büyük bir çoğunluk sağladı. Aynı mecliste hatırı sayılır bir muhalefet grubu da yer aldı.

Advertisement

II. Meşrutiyetin ilanından bir süre sonra memlekette bir özgürlük havası esti. Gazeteler serbestçe yayımlanıyor ve yönetimi eleştiriyorlardı. Hafiyeler izleniyor, ele geçenler cezalandırılıyordu.


Leave A Reply