İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz Atasözünün Anlamı Açıklaması Nedir?

5

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz ne demektir? Atasözünün anlamı ve açıklaması. İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz atasözü ile anlatılan anafikir, örnekli açıklaması

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz

Arka resim kaynak: pixabay.com

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz:

ANAFİKİR : Bir kimse iki büyük işi aynı anda yapamaz. Dikkat ve beceri isteyen iki önemli işi aynı anda yürütemezsin, birini seçmek zorundasın.

Kimi zaman insan, iki işi birden yüklenmek, ikisini de yürütmekle karşı karşıya kalabilir. İki işin de başarıyla yürütülebilmesi için yapılması gereken, ikisine de ayrı ayrı zamanların ayrılmasıdır. Ayrı yapıldıkları zamanlarda insanın dikkati yapılan iş üzerinde yoğunlaşır, öyle olunca da işin başarı ile sonuçlanması sağlanır. Ama kümleri, iki işi de aynı anda yapmaya kalkar ve iki işin de olumsuz sonuçlarına neden olurlar. Böyle durumlarda hem maddî hem de manevî zararlara uğrarlar.

Bir kişi iki büyük işi aynı anda yürütemez. Bir işi gerektiği gibi yapabilmek için, önce onu bitirmeli, daha sonra diğer işe geçmelidir. İkisini aynı anda yapmaya kalkarsak işlerden biri ya da her ikisi bozulur. İstediğimiz sonuca varamayız.

Örnekli Açıklama

Bazen insanlar kısa zamanda bir çok işi bitirebilmek için boylarını aşan işlere girişirler. Örneğin tıp fakültesinde doktorluk eğitimi alan bir kimsenin aynı zamanda da spor olimpiyatlarına hazırlanması ve başarılı olması mümkün olamayacaktır. Çünkü insanların sınırları bellidir. Hiç uyumadan çalışılsa dahi ki bu mümkün değildir, bu iki alanda aynı anda başarı elde etmek mümkün olmaz. Ancak hayatın belli dönemlerini belli işleri hallederek başarılı olmak için kullanarak, organize etmek ile mümkündür. Aynı iki karpuzun bir koltuğa sığamayacağı gibi, iki işte de başarı mümkün olmayacaktır. Birini başarıp öbürünü başarmama da olmaz çünkü iki iş sürekli birbirinden emek ve zaman çalmıştır. Sonuç fiyasko olacaktır. Oysa bir karpuzun koltuğa sığması mümkündür. Farkı zamanlarda koltuğa konulan karpuzlar için sorun olmayacaktır. Önemli olan ikisini aynı anda koltuğa sığdırmaya kalkmamaktır. İşleri de aynı anda yapmaya çalışmamak bu sebepten gereklidir. Farklı zamanlarda yapılırsa başarının elde edilmemesi için hiç bir sebep yoktur. Zaman yönetimi önemlidir.


5 yorum

Leave A Reply