İklim ve Hava Olayları (Durumu) Arasındaki Farklar Nelerdir?

0
Advertisement

İklim ve hava durumunu karşılaştırdığımızda aralarında farklılıklar görürüz? İklim ve hava olayları nelerdir, aralarındaki farklar ve karşılaştırması.

iklim hava durumu

Arka resim kaynak: pixabay.com

Hava durumu, bir bölgedeki atmosferin günlük durumu ve kısa vadeli (dakikalar ila haftalar arasındaki) değişimleridir, oysa iklim, belirli bir yerdeki havanın belirli bir aralıktaki değişimini tanımlayan istatistiksel hava durumu bilgisi olarak tanımlanır. Her ikisi de bazen birbirinin yerine kullanılır, ancak ölçtükleri süre ve hangi eğilimlerin onları etkilediği açısından farklılık gösterir.

Hava, sıcaklık, nem, yağış, bulutluluk, görünürlük ve rüzgarın birleşimidir. Popüler kullanımda iklim, havanın sentezini temsil eder; daha resmi olarak, belirli bir süre boyunca (genellikle 30 yıl) ortalaması alınan bir yerin hava durumu ve aşırı hava durumu istatistikleridir.

İklime karşı Hava durumu karşılaştırma tablosu

Tanım

 • İklim – Belirli bir zamanda belirli bir yerde beklenen ortalama koşulları tanımlar. Bir bölgenin iklimi, beş bileşeni olan iklim sistemi tarafından oluşturulur: atmosfer, hidrosfer, kriyosfer, kara yüzeyi ve biyosfer. İklim, belirli bir yerdeki havanın belirli bir aralıktaki değişimini tanımlayan istatistiksel hava durumu bilgisi olarak tanımlanır.
 • Hava Durumu – Belirli bir zamandaki belirli bir yerdeki atmosferik koşulları tanımlar. Hava durumu genellikle günlük sıcaklık ve yağış aktivitesi anlamına gelir. Hava durumu, atmosferin günlük durumu ve kısa vadeli (dakikalar ila haftalar arası) değişimidir.

Bileşenleri

 • İklim – İklim, yağış, sıcaklık, nem, güneş ışığı, rüzgar hızı, sis, don ve uzun bir süre boyunca dolu fırtınaları gibi olayları içerebilir.
 • Hava durumu – Hava durumu, güneş ışığı, yağmur, bulut örtüsü, rüzgarlar, dolu, kar, sulu kar, dondurucu yağmur, sel, kar fırtınası, buz fırtınaları, gök gürültülü fırtınalar, soğuk bir cepheden veya sıcak cepheden gelen sürekli yağmurlar, aşırı ısı, ısı dalgaları ve daha fazlasını içerir.

Tahmin

 • İklim – 30 yıllık dönemler boyunca hava durumu istatistiklerinin toplamları ile
 • Hava durumu – Hava sıcaklığı, basınç, nem, güneş radyasyonu, rüzgar hızları ve yönü gibi meteorolojik verileri toplayarak.

Belirleyici faktörler

 • İklim – 30 yıllık dönemler boyunca hava istatistiklerinin toplanması (“iklim normalleri”).
 • Hava durumu – Atmosferik basınç, sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, nem, yağış, bulut örtüsü ve diğer değişkenlerin gerçek zamanlı ölçümleri

Zaman aralığı

 • İklim – Uzun bir süre boyunca ölçülmüştür
 • Hava durumu – Kısa dönem için ölçülmüştür

Çalışma

 • İklim – Klimatoloji
 • Hava durumu – Meteoroloji

İklim ve hava durumunda zaman faktörü

Hava ve iklim arasındaki fark bir zaman ölçüsüdür. Hava durumu, genellikle 24 saat gibi kısa bir süre boyunca belirli bir yerin atmosferik koşullarını ifade eder. İklim, nispeten uzun süreler boyunca, genellikle 30 yıl boyunca ortalama atmosferik koşulları ifade eder. Başka bir deyişle, iklimden bahsedildiğinde, uzun vadede kalıptan bahsediliyor, hava denildiğinde ise kısa vadeli koşullardan söz ediliyor.

Hava ve iklim bileşenleri

Havanın birkaç yönü vardır. Hava durumu, güneş ışığı, yağmur, bulut örtüsü, rüzgarlar, dolu, kar, sulu kar, donan yağmur, sel, kar fırtınası, buz fırtınaları, gök gürültülü fırtınalar, soğuk cepheden veya sıcak cepheden gelen sürekli yağmurlar, aşırı ısı, ısı dalgaları ve daha fazlasını içerir. İklim, yağış, sıcaklık, nem, güneş ışığı, rüzgar hızı, sis, don ve uzun bir süre boyunca dolu fırtınaları gibi olayları içerebilir.

İklim ve hava durumundaki değişiklikler

Hava durumu dakikadan dakikaya, saatten saate, günden güne ve mevsimden mevsime değişebilir. Ancak iklim, zaman ve mekan içindeki havanın ortalamasıdır ve genel iklimdeki değişiklikler kademeli olma eğilimindedir.

Advertisement

Tahmin ve Ölçüm

Hava tahminleri, atmosferin mevcut durumunu (özellikle sıcaklık, nem ve rüzgar) tanımlayan veriler toplanarak ve atmosferin gelecekte nasıl değişmesinin beklendiğini belirlemek için fiziksel tabanlı matematiksel modeller kullanılarak yapılır. Atmosferin kaotik doğası, mükemmel tahminlerin imkansız olduğu ve tahmin aralığı arttıkça tahminlerin daha az doğru olduğu anlamına gelir. İklim, hava istatistiklerine göre ölçülür. Bir bölgenin iklimini tahmin etmek için 30 yıllık genel bir süre alınır, çünkü belirli bir süre boyunca kalıpların gözlemlenmesi gerekir. Dünyanın iklim bölgelerinin standart sınıflandırması, temel olarak yıllık sıcaklık ve yağış döngülerine dayanmaktadır. Zaman çerçevesi, hava durumu tahminlerinin genellikle iklim değişikliği ile ilgili tahminlerden daha kolay ve daha doğru olmasını mümkün kılar.

İnsan etkisi ve iklim ve hava durumu üzerindeki değişiklikler

Tarım ve sanayi gibi insan faaliyetlerinin yanlışlıkla hava değişikliklerine yol açtığına dair kapsamlı kanıtlar var. Atmosfere kükürt dioksit ve azot oksitlerin endüstriyel emisyonunun neden olduğu asit yağmuru, tatlı su göllerini, bitki örtüsünü ve yapılarını olumsuz etkiler. Antropojenik kirleticiler hava kalitesini ve görünürlüğü azaltır. İstenmeyen hava değişikliklerinin uzun vadede etkileri, ekosistemler, doğal kaynaklar, gıda ve lif üretimi, ekonomik kalkınma ve insan sağlığı dahil olmak üzere uygarlığın birçok yönü için ciddi tehditler oluşturabilir. Havaya sera gazı salan insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin kuraklık, aşırı sıcaklıklar, sel, şiddetli rüzgarlar, küresel ısınma ve şiddetli fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığını etkilemesi bekleniyor. Küresel Isınma genellikle örtmece olarak “İklim Değişikliği” olarak adlandırılır.

İklim çalışması ve hava durumu çalışması

Klimatoloji, bilimsel olarak belirli bir süre boyunca ortalama hava koşulları olarak tanımlanan ve atmosfer bilimlerinin bir dalı olan iklim çalışmasıdır. Meteoroloji (Yunanca: μετέωρον, meteoron, “gökyüzünde yüksek” ve λόγος, logos, “bilgi”), hava süreçleri ve tahminlerine odaklanan, atmosferin disiplinler arası bilimsel çalışmasıdır.


Leave A Reply