İmparator Meiji (Mutsuhito) Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü Japon imparatoru İmparator Meiji (Mutsuhito) hayatı ve dönemi ile ilgil olarak kısa bilgiler. Meiji Restorasyonuna ismini veren İmparator.

İmparator Meiji (Mutsuhito)

İmparator Meiji (Mutsuhito) Kimdir?

Meiji, Japon imparatoru (Kyoto 1852 – Tokya 1912). İmparator Komei’nin oğludur. Asıl adı: Mutsuhito. Babasının ölümü üzerine 15 yaşında imparator ilan edildi. Ocak 1868’de Kyoto’da toplanan derebeylerine imparatorluk yönetiminin kurulduğunun açıklanmasından sonra Meiji restorasyonu olarak adlandırılan dönem başladı. Bu dönemde Batı dünyasındaki yurttaş hakları ve parlamenter sistem benimsendi.

1885’de çağdaş hükümet sistemi uygulamaya kondu. 1889’da bir anayasa kabul edildi. 1890’da ilk meclis açıldı. Bilim ve endüstride Batı dünyasındaki bilgiler Japonya’ya taşınarak, kapitalizm geliştirildi. 1895’de Çin’e ve 1905’de Rusya’ya karşı elde edilen askeri başarılar, Japonya’nın Asya’daki varlığını güçlendirdi. Bölgesel derebeylere karşı olan bağlılık, ulusun simgesi İmparator Meiji’ye yöneldi.


Leave A Reply