İmruü’l Kays Kimdir?

0
Advertisement

İmruü’l-Kays kimdir ve ne yapmıştır? İmruü’l-Kays hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri hakkında bilgi.

İmruü’l-Kays

İmruü’l-Kays; asıl adı Hunduc bin Hucr (ö. y. 550), Arap şairdir. Hz. Muhammed, dördüncü halife Hz. Ali ve eski Basra okulu eleştirmenleri tarafından, İslam öncesinin en seçkin şairi olarak nitelenmiştir. Mualla-katü’s-SebaC) (Yedi Askı, 1943, 1985) adlı yapıttaki ünlü yedi şiirden biri onundur.

Geçmişi konusunda tam bir görüş birliğine varılamamışsa da, son Kinde kabilesinin kralı Hucr’un en küçük oğlu olduğu varsayımı ağır basmaktadır. Başıboş bir yaşam sürdüğü ve erotik şiirler yazdığı için iki kez babasının sarayından kovuldu. Başkaldırıp babasını öldüren kabileye saldırarak bozguna uğrattıysa da bununla yetinmeyerek daha fazla yardım almak amacıyla başka kabileleri dolaştı, daha sonra da Gassani kralı el-Haris aracılığıyla Bizans imparatoru I. İustinianos’a başvurdu. İustinianos ona, ülkesini yönetebilmesi için gerekli askeri gücü vermeyi vaat etti. İmruü’l-Kays’ın, Arabistan’a dönerken, onun armağan olarak gönderdiği zehirli bir pelerini giymesi sonucunda Ankyra’da (Ankara) öldüğü anlatılır.

Basra okulu filologları, İmruü’l-Kays’ı Mu-allakatus-Seba şairlerinin en büyüğü ve kaside türünün yaratıcısı kabul etmişlerdir. Ortaçağda Arap edebiyatı bilginlerinin onun yapıtlarından hazırladığı en az üç divan vardır. Divanlardaki 68 şiirin çoğunun ona ait olmadığı sanılmaktadır. Muallakatü’s-Seba’da yer alan ünlü kasidesinin birçok şerhi (örn. İmruü’l-Kays Kaside-i Muaüakasının Şerhi, 1898) vardır. Bu kaside 1958’de Türkçeye de çevrilmiştir.


Leave A Reply