İnce Memed Kitap Özeti Konusu Yorumlar, Yaşar Kemal

2
Advertisement

Yaşar Kemal’in İnce Memed adlı kitabı konusu, karakterleri, yorumlar, kısa özeti, tanıtımı. İnce Memed kitabı ile ilgili bilgi.

İnce Memed Kitap Özeti

İnce Memed Kitap Özeti – Yaşar Kemal

Kitabın Adı:İnce Memed
Kitabın Yazarı:Yaşar Kemal

Kitabın Özeti:

Çukurova’nın yamaçlarındaki Dikenlidüze’de beş köy bulunur. Köylerin hepsi de Abdi Ağa’nındır.

İnce Memed annesiyle Değirmenoluk köyünde yaşarlar. Küçük topraklarını eker, aldıkları ürünün yarısını ağaya verirler. Öbür yarısı ile de kıt kanaat geçinirler. Ağanın haracı ve zulmü küçük Memed’i canından bezdirir. Bir gün işini bırakarak yakındaki köye kaçar. Koca Süleyman’a çoban olur. Abdi Ağa yerini öğrenir, gelip onu geri götürür. O günden sonra da ona düşman olur.

Yıllar geçer. Memed delikanlı olunca komşu kızı Hatçe’yi sever. Ağa, Hatçe’yi yeğenine almak ister. Memed düşünüp durur.

Advertisement

Ağa’dan izinsiz kimse bir yere ayrılamaz. Memed arkadaşıyla gizlice kasabaya gider. Oradaki ağasız düzen ikisini de şaşırtır. Kararlı, köye döner : Hatçe’yi kaçırıp kasabaya yerleşecektir. Sevgililer bir gece elele köyden uzaklaşırlar. Ağa iz sürücüsü Topal Ali’yle ardlarına düşer. Onları bir mağarada kıstırır. Memed, ağa ile yeğenini vurur. Yeğen ölür, ağa ise kısa zamanda iyileşir. Hatçe adam öldürme suçundan içeri atılır.

Memed dağa çıkar. Deli Durdu’nun çetesine katılır. Deli Durdu, para için rahatça kan döken bir adamdır. Yol keser, soyduğu kimseleri donsuz bırakır. Memed bu hareketleri beğenmez. Yanma birkaç arkadaşını da alarak çeteden ayrılır. Karanlık bir gecede Değirmenoluk’a gider. Hatçe’nin hapiste olduğunu, anasının ise ağanın adamlarınca dövülerek öldürüldüğünü öğrenir. Hatçe’yi kurtarmaya karar verir. Başka bir hapishaneye götürüleceğini duyar, yolu keserek onu kurtarır. Ali Dağı’nın doruğunda bir mağaraya yerleşirler. Köyden Iraz’ı da yanlarına alırlar.

Memed, zamanla köylünün tek güvencesi olur.

Nerde kötü insan var, Memed ordadır. Hatçe’nin öcünü almak için Abdi Ağa’nın evine baskın yapar. Ağa önceden haber almıştır, kaçar. Ama Memed’den kurtulamayacağını da anlar. Kasaba karakoluna yakın bir ev tutar. Çokluk orda kalır. Memed evin yerini öğrenir. Hançerle kapıyı açar. Ağayı uyandırır ve öldürür. Böylece, İnce Memed’in adı bütün köylerde duyulur. Köylü gizliden gizliye sevinir, yüreklenir. Ağalar durumun kötüye gittiğini görürler. Hükümete telgraflar yağdırır, jandarmalara ziyafetler çekerler.

Öte yandan, Memed Hatçe’siyle Ali Dağı’nın doruğunda yaşar. Geceleri aşağı iner, yiyecek getirir. Bir gün yine köye gelir, çevre askerle doludur, işini bitirip tepeye tırmanır. Her zaman yaptığı gibi, kopardığı otlarla ayak izlerini süpürmeyi unutur, izleri bulan Asım Çavuş ve yardımcıları ardına düşerler. O sırada Hatçe doğum yapar. Üstelik, Memed’in kurşunları da tükenmiştir. Asım Çavuş güçlükle yukarı çıkar. Teslim olmalarını ister. Memed mendilini silahının ucuna koyarak teslim işareti verir. Asım Çavuş yaklaşınca, Iraz kucağında çocukla görünür. «Memed’i sen değil bu çocuk yıktı» der. Asım Çavuş Memed’i öteden beri sevmektedir. Fişekliğini ona uzatır. «Adamlarım anlamasın, arkamdan ateş et» diyerek ayrılır. Fakat bir kaç gün sonra çatışma yeniden başlar. Bu kez Yüzbaşı Faruk’la dövüşülür. Hatçe vurularak ölür. Iraz çocuğu alarak gizli bir yere kaçar.

Memed yalnız kalır, bir süre kayıplara karışır.

Kitap Hakkında Yorumlar ve Yargı

«İşte Yaşar Kemal’in İnce Memed’i. Yaşanmışın içinden çıktığı o kadar belli ki. Onun kendine özgü kulağı, deyiş tarzı, halktan gelen bir dili var. O çevrenin folkloruna önemle sarılmış. Büyük insan kalabalığına yürek tutabilmek ve onun destanını kaleme alabilmek için folklor motiflerine iyice yaklaşmış. (Ömer Faruk Toprak).

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply