İnsan Hakları Haftası Kutlama Programı, Konuşma Örnekleri

0
Advertisement

İnsan Hakları Haftası ile ilgili konuşma, güzel sözler ve şiirlerden oluşan İnsan Hakları Haftası kutlama programı.

İnsan Hakları Haftası Kutlama Programı

İNSAN HAKLARI HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

ERKEK SUNUCU :

Adıyla uyumlu yaşamak için
Bin uğraşıyla alındı haklar.
Bundan böyle yeryüzünde,
İnsanlar, insanca yaşayacaklar (Güngör Gençay).

Sizleri, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kazandıran, cumhuriyetimizi kurup insanca yaşama olanaklarına kavuşturan ulu önder Atatürk ile özgürlük ve insan haklarını savunarak, insana yakışmayan davranışlara uğrayıp hayatını yitirenler için, bir dakikalık saygı duruşana davet ediyorum.

KIZ SUNUCU: Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir.

ERKEK SUNUCU: Başkalarına kötülük eden kendine etmiş sayılır (Atasözü).

Advertisement

KIZ SUNUCU : Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşim, iyilik yapmak benim dinimdir (Thomas Paine).

ERKEK SUNUCU : Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık varsa, “Bana ne!” dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı kendi içimizde olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz (Atatürk)

KONUŞMA:

2. Dünya Savaşı sonunda Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. B. M. Genel Kurulu, 10 Aralık 1948’de ” İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” ni kabul etti. Bu bildirideki insan haklarına uyulması istendi. Bildiri otuz maddedir. En önemli maddeleri şöyledir:

 1. Tüm insanlar özgür ve eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler.
 2. Herkes ırk, renk, cins, din vb. ayrılık gösterilmeden tüm haklardan yararlanırlar.
 3. Yaşamak, güvenlik ve özgürlük kişinin hakkıdır.
 4. Kimseye işkence, eziyet, insanlık dışı işlemler uygulanamaz.
 5. Herkes yasalar karşısında eşittir.
 6. Yasa dışı kimse tutulamaz.
 7. Herkes bağımsız mahkemelerde yargılanmak hakkına sahiptir.
 8. Aile toplumun doğal ve temel öğesidir. Hiçbir sınırlama olmadan aile kurmak serbesttir.
 9. Her kişinin düşünce, vicdan ve inanma (din) özgürlüğü vardır.
 10.  Kişiler mal mülk edinebilirler.
 11. Herkesin çalışmaya, eşit işe eşit ücret almaya hakkı vardır.
 12. Eğitim kişilerin hakkıdır.
KONUŞMA:
ÜLKEMİZDE İNSAN HAKLARI

Türkiye Cumhuriyeti de İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne imzasını koymuş, anayasaya temel hak ve özgürlüklerle ilgili önemli maddeleri almıştır.

İnsan haklarına saygılı o.lmak, birlik ve barış içinde yaşamının gereğidir. İnsanlar tek başlarına yaşamazlar. Aile, mahalle, köy, kasaba, kent ve millet toplumunu oluştururlar. Birlikte yaşarken birbirlerini sevmek, saymak, dayanışmak, yardımlaşmak asıldır. Böylece demokrasinin kurallarına uyulmuş olur. Başkalarının haklarına saygılı olmaya ailemiz içinde, sınıfımızda, okulumuzda başlarız; oynarken ve üyesi olduğumuz diğer topluluklar içinde uygularız.

KIZ SUNUCU : İnsan, kendi milletinin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, başkalarının da varlığını ve mutluluğunu düşünmelidir (Atatürk).

Advertisement
ŞİİR :
İNSAN HAKLARI İÇİN KOŞU

Asırlardır koşuyoruz,
Güzel günlere Atatürk’le uyandık.
Eşitlik, eşitlik diyoruz,
Artık geride kaldı karanlık günler.

Kadın, erkek herkese oy hakkı,
Hürriyetlerin en kutsalı,
Seyahat etmede yasaksız,
Bir ülke oldu dünyamız.

Eşitlik, hürriyet, hak, hukuk,
Asırlarca uğraştık.
Zincir yok, kölelik yok artık,
Kalkınma yarışına koyulduk.
Öner Kemal

ERKEK SUNUCU:

Anayasamızda yer alan insan haklarıyla ilgili sözlerden bir demet sunuyoruz:

 • – Herkes yaşamak, maddî ve manevî varlığını korumak ve geliştirmek hakkına sahiptir.
 • – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
 • – Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır.

KIZ SUNUCU : Barışın, sevginin, saygının, yardımlaşma ve dayanışmanın egemen olduğu bir dünya istiyoruz. Hepimiz bunun için çalışalım. Mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz tüm insanlara…


Leave A Reply