İnsan Hakları İle İlgili Güzel Sözler, İnsan Hakları Konulu Anlamlı Sözler

0
Advertisement

insan hakları haftası ile ilgili sözler. insan hakları ile ilgili ve insan hakları haftası kutlamalarında kullanabileceğiniz güzel sözler

İnsan Haklarıyla İnsandır

İnsan Hakları

İnsan hakları, tüm insanlığın ortak değeridir ve her bir bireyin varlığının ve onurunun korunmasını amaç edinmiştir. Tüm insanlar sadece insan olduklarından dolayı temel insan haklarına sahiptirler. İnsan hakları herkes için geçerlidir ve uluslararası sözleşmeler, yasalar vb. hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.

Bu haklar bir kişinin yurttaş olma veya bir dine ya da etnik gruba mensup olmasından kaynaklanan haklar değil, sadece “insan” olmakla ilgilidir. Bu haklardan yararlanmak için sadece insan olmak yeterlidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi incelendiğinde hemen hemen birçok maddesinin “Herkesin” ve “Hiç kimse” kelimeleriyle başladığını görürüz. Buradaki “Herkesin” ve “Hiç kimse” ifadeleri hak ve özgürlüklerin evrensel olduğunu göstermektedir.

Afrikalı, Asyalı, Avrupalı; kadın ya da erkek; çocuk, genç ya da yaşlı; beyaz, siyah veya sarışın; yoksul ya da zengin; çiftçi ya da devlet başkanı olsun, “insan olma” niteliği tüm bu saydıklarımızdan önce gelir.

 • • İnsanın onurunu, eşit ve devredilemez haklarını tanımak dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelini oluşturmaktadır. Bu hakların belgelerle güvence altına alınması toplumsal gelişmenin ve daha iyi bir yaşam düzeyini sağlamanın kararlılığını gösterir.
 • • Eğer insan hakları korunmaz ise, insanlık uygar biçimde yaşayamaz; toplum huzuru ve barışı sağlanamaz; insan onurlu ve mutlu bir şekilde yaşayamaz. Bu nedenle insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bir insanlık görevidir, insan hakları korunmadığında insanın değeri korunmamış olur.

İnsan Hakları İle İlgili Güzel Sözler

 • *** Bir insan başka bir insana eşit olmayabilir ama her zaman aynı cinstendir.
  (De Bonold)
 • *** “Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar sükun içinde yaşarlardı.
  (Anaksagonos)
 • *** Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.
  (Fenelon)

İnsan Hakları

Advertisement
*** Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. (Lovvel)
 • *** Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler.
  (Cenap Şahabettin)
 • *** Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)
 • *** Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)
 • *** İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler.
  (Montesquieu)
 • *** Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.
  (Milton)
 • *** İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır.
  (Cenap Şahabettin)
 • *** İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir.
  (Bacon)
 • *** Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir.
  (D. Webster)

İnsan Hakları

*** İnsanlar istediklerine inanırlar.
(Sezar)
 • *** Her insan bir dünyadır.
  (Harsert)
 • *** İnsan, almadığı şeye sahip olamaz.
  (Goethe)
 • *** İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir.
  (John Stuart Mill)
 • *** Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)
 • *** Biz, yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. (Atatürk)
 • *** İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)
 • *** Bir tek kişiye yapılan haksızlak, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)
 • *** Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)
 • *** Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)
 • *** İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)
 • *** Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)


Leave A Reply