İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon Örnekleri, İnsan Hakları Konulu Yazılar

0

İnsan Hakları, İnsan Hakları Haftası ve önemi ile ilgili yazı. İnsan hakları neden vardır, önemini anlatan yazı örnekleri.

İnsan Hakları İle İlgili Yazı

İnsan Hakları İle İlgili Yazı

İnsan hakları herkese adil ve eşit muamele görme hakkını veren kanun ve geleneklerdir. İnsanlara konuşma ve kanunlar çerçevesinde hareket edebilme özgürlüğü verir.

İnsan hakları fikrine, Eski Yunan ve Romalı düşünürlerin eserlerinde ve Musevi ve Hıristiyan öğretilerinde rastlanmaktadır. Amerika gibi ülkelerde insan haklan yazılı anayasalarla, İngiltere gibi ülkelerde ise yasalarla ve yüzlerce yılda oluşan geleneklerle güvence altına alınmıştır.

HAYAL EDİYORUM

1963 yılında Martin Luther King , Washington’da yapılan insan hakları yürüyüşünde, 20.000 kişiye önderlik etmişti. Yapmış olduğu konuşmada “Hayal Ediyorum” diyerek Amerikalı siyah İnsanlara eşit hakların verilmesini talep etmişti, insan Haklan Hareketi 1964 yılında da devam etti. King’i Nobel Ödülü verildi. 1968 yılında vurularak öldürüldü.

ADALET VE EŞİTLİK

İnsan haklarının anlamı; insanın cinsiyetine, dinine ya da etnik kökenine bakılmaksızın; adil ve eşit bir biçimde davranmaktır. İnsanlar inandıkları şeyleri özgürce söyleyebilmen ve yazabilmelidir.Ayrıca; bir siyasi parti organize edebilmeli, bir suç ile itham ediliyorsa adil bir biçimde yargılanmalı ve seçimlerde oy kullanabilmelidir.

İNSAN HAKLARI MÜCADELESİ

Hakların büyük bir bölümü uzun ve güç mücadelelerden sonra kazanılmıştır. 1950 ve 1960’lar boyunca Dr. Martin Luther King, Amerikalı siyahların eşitliği için düzenlenen, insan hakları kampanyasına önderlik etmiştir. Güney Afrika’da, Nelson Mandela 1962 yılında, ırk ayrımına (apartheld-beyaz ve siyah ayrımcılığı) muhalefet ettiği için tutuklanmıştır. 1991 yılında ırk ayrımcılığı sona erince, nihayet; serbest bırakılmıştır. 1994 yılında Mandela, Güney Afrika’nın ilk Siyah başkanı olmuştur.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşlar insan haklarını korumaktadır. Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlarda zulmedilen insanlar yararına kampanyalar düzenlemektedir. Buna rağmen; bazı hükümetler insan hakları ihlaline devam etmektedir. Diktatörler ve tek parti devletleri, güçlerinin tehdit edilmesini istemediklerinden, halkın temel haklarını kabul etmeye yanaşmamaktadır. Çin gibi komünist ülkeler geleneksel olarak; çalışma hakkı gibi sosyal haklarının ve düşüncelerin serbestçe ifade edilebilmesi gibi insan haklarının önemini göz ardı etmiştir.

YAZI – 2

İnsan Hakları İle İlgili Yazı

İçinde yaşadığımız dünyada en ileri ve en kıymetli varlık olarak yaratılan insandır, insan dünyaya gelirken, bir takım hak ve hürriyetlere sahip olarak doğar; toplumda hak ve hürriyetlere sahip olan diğer insanlarla beraber yaşar, Ancak insanın ailesine, topluma ve insanlığa karşı toplu halde yaşamadan dolayı görev ve sorumlulukları da vardır.

İnsanların temel hak ve hürriyetlerine sahip olması, onların çeşitli şekillerde kötüye kullanılması hakkını vermez. Hürriyeti birçok anayasalar şöyle tanımlar: “Hürriyet bir toplumda başkalarına zarar vermeden her şeyi yapmaktır.”

Kişi hak ve hürriyetleri, kişiye sıkı bir şekilde bağlıdır. Bu nedenle vazgeçilmez, devredilemez ve dokunulamaz niteliktedirler.

“İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” insanların en doğal haklarını korumak amacına yöneliktir. Bu bildiri, bütün bireylere eşit ve başkasına devredilmez haklar tanınmasını gerçekleştirmek için kabul ve ilân edilmiştir.

insan Hakları Evrensel Bildirisi, Atatürk’ün ülküsüne O’-nun çizdiği yola ışık tutan bir bildiridir. Atatürk, “Hak kutsaldır, hakkın korunmasına çalışmak da ödevlerin en kutsalıdır. Hak ve adaletin bulunmadığı bir yerde HÜRRİYET VE DEMOKRASİ vardır denemez.” der. Türk milleti, hak ve hürriyete tarih boyunca büyük önem vermiş bu kutsal şeyler için savaşmış, yeri geldiği zaman canını vermekten bile çekinmemiştir. Bu nedenle Birleşmiş Millet Genel Kurulu’nca ortaya konan bütün gerçeklere bağlı bulunuyoruz.

İnsanlık için büyük bir önem taşıyan bu bildiri, anayasamızın temel haklar ve ödevler kısmında da yer almıştır.

insan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilân edildiği-için, her yıl 10 Aralık günü ile başlayan bu haftayı kutluyoruz. Yurdumuza, insanlığa ve dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.


Yorum yapılmamış

  1. valla çok güzel bir site. çok beğendim. bu siteden daha güzel site olamaz………………..

  2. ELLERİNİZE SAĞLIK SÜPER OLMUŞ ÖDEVİMDE İŞE YARADI BİRAZ DAHA AÇIK ANLATILIMIŞ OLSA DAHA İYİ OLURDU AMA OLSUN YİNEDE BİR ŞEY OLMAZ YİNEDE BEĞENDİM ……………………………………. ÖĞRETMEN 100 VERDİİİİİ

  3. ELLERİNİZE SAĞLIK SÜPER OLMUŞ ÖDEVİMDE İŞE YARADI BİRAZ DAHA ANLATILMIŞ OLSA DAHA İYİ
    OLURDU AMA OLSUNYİNEDE BİR ŞEY OLMAZ YİNEDE BEĞENDİM ……………………………………..
    ÖĞRETMEN 100 VERDİİİİİ

  4. mikemmel olmus tesekkurler yarina acil odevim vardi coook sagolun boyle devaaaaaam:-P;-);-);-);-);-);-);-);-);-);-)

Leave A Reply