Kimyasal Denklemlerde Mol Hesaplama

0
Advertisement

Kimyasal denklemlerde mol hesabı nasıl yapılır? Kimyasal denklemlerden mol bulma, hesaplama ile ilgili örnekler, çözümler.

Kimyasal Denklemlerde Mol Hesaplama

Denkleştirilmiş bir kimyasal bir denklemde reaktant ve ürün kullanılarak mol sayısı hesaplanabilir.

Mol Problemi # 1

Reaksiyon \displaystyle 2{{N}_{2}}{{H}_{4}}\left( s \right)+{{N}_{2}}{{O}_{4}}\left( s \right)\to 3{{N}_{2}}\left( g \right)+4{{H}_{2}}O\left( s \right) için 3.62 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}} ile tamamen reaksiyona girmek için gereken \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{4}} mol sayısını belirleyin.

Problemin Çözümü

İlk adım, kimyasal denklemin dengeli olduğunu kontrol etmektir. Her elemanın atomlarının sayısının denklemin her iki tarafında aynı olduğundan emin olun. Katsayıyı takip eden tüm atomlarla çarpmayı unutmayın. Katsayı, kimyasal formülün önündeki sayıdır. Her bir alt göstergeyi, yalnızca önündeki atomla çarpın. Alt gösterge, atomun hemen ardından bulunan daha küçük sayılardır. Denklemi dengeledikten sonra, reaktanların ve ürünlerin mol sayısı arasındaki ilişkiyi kurabilirsiniz.

Dengeli denklemin katsayılarını kullanarak \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}} ve \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{4}}‘ün molleri arasındaki ilişkiyi bulun:

Advertisement

2 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}, 1 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{4}} ile orantılıdır

Bu nedenle, dönüşüm faktörü 1 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{4}} / 2 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}:

mol \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{4}} = 3.62 mol

\displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}} x 1 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{4}} / 2 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}

Cevap

1,81 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{4}}

Mol Problemi # 2

Reaksiyon \displaystyle 2{{N}_{2}}{{H}_{4}}\left( s \right)+{{N}_{2}}{{O}_{4}}\left( s \right)\to 3{{N}_{2}}\left( g \right)+4{{H}_{2}}O\left( s \right) reaksiyonunda 1.24 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}} ile kaç mol N2 üretildiğini belirleyin.

Advertisement

Çözümü

Bu kimyasal denklem dengelidir, bu nedenle reaktiflerin ve ürünlerin molar oranı kullanılabilir. Dengeli denklemin katsayılarını kullanarak \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}} ve N2’nin molleri arasındaki ilişkiyi bulun:

2 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}, 3 mol N2 ile orantılıdır

Bu durumda, \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}‘ün mollerinden N2’nin mollerini hesaplamak isteriz, bu yüzden dönüşüm faktörü 3 mol N2 / 2 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}‘dür:

mol N2 = 1.24 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}} x 3 mol N2 / 2 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}

mol N2 = 1.86 mol \displaystyle {{N}_{2}}{{H}_{4}}

Cevap

1,86 mol N2

Başarı için ipuçları

***Kimyasal denklemin dengeli olduğundan emin olun.

***Molar oranlarını elde etmek için bileşiklerin önündeki katsayıları kullanın.


Leave A Reply