İnsan Hayal Ettiği Müddetçe Yaşar Hakkında Kompozisyon, Yazı Örneği

0
Advertisement

Yahya Kemal Beyatlı’nın bir beyitinde geçen “İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar” sözü ile iligli yazılmış, sözün anlamını açıklayıcı kompozisyon

İnsan Hayal Ettiği Müddetçe Yaşar Hakkında Kompozisyon

«Yürü. Hür maviliğin bittiği son hadde kadar,
İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.»
Yahya Kemal Beyatlı

İnsan Hayal Ettiği Müddetçe Yaşar Hakkında Kompozisyon
HAYALLER

«Okusam, üniversiteyi bitirsem, küçük, güzel bir evim, anlayışlı bir eşim olsa!…»

Bu düşünceler yalnız benim değil, benim yaşımda ki tüm gençlerindir. Eğer bu güzel şeyleri hayal etmeseydim, düşlerimi bunlarla süslemeseydim, yaşamımın bir değeri kalır mıydı? Kalmazdı her halde. Gidecek bir yolum, erişecek bir idealim olmadıktan sonra ben ne diye yaşayım?

Şair de, benim düşüncelerimi dile getiriyor. «İnsan, hayal ettiği müddetçe yaşar, hayallerine kavuşmak, hayal ettiği düzeye gelmek için çabalar» diyor. Hayalle, ümitle dolu, dopdolu yaşamak ne güzel!.. İyi ki gencim, iyi ki yaşamdan beklediğim çok şeyler var. Bu yüzden kendimi mutlu sayıyorum.

Bir de hiçbir hayali, ümidi olmayan insanları düşünüyorum. Yaradan göstermesin, onlar ölmeden evvel ölmüş gibidirler. Onun için de yaşamlarının bir değeri kalmamıştır. Çünkü istedikleri bir şey, ulaşacakları bir idealleri yoktur. Doğal olarak ta yaşamları çekilmez bir duruma gelmiştir. Bir yüktür adeta. Bu yükten bir an evvel kurtulmak isterler. Ne demiş bir başka şiirinde Yahya Kemal:

Advertisement

«Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var
Bitsin, hayırlısıyla şu beyhude sonbahar.»

Şükürler olsun ki henüz yaşamın ilkbaharındayım ve erişmek istediğim pembe hayallerim, tatlı düşlerim var.

Hayal Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Hayal”
  1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya
  “Mustafa Kemal hayallerin değil hakikatlerin adamı idi.” – F. R. Atay
  2. Belli belirsiz görülen şey, gölge
  3. Görüntü
  “İnsanın aynadaki hayali.”
  4. İmge
  5. Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun
  “Hayal yani Karagöz oynatan bir sanatkârmış.” – A. Ş. Hisar
 • “hayal etmek ”
  bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak, hayallemek
  “Yarınki Türk operasını hayal eder, bize yepyeni, bambaşka ufuklar açardı.” – Y. Z. Ortaç
 • “hayal olmak ”
  1. gerçekleştirilememek
  2. geçmişte kalmak, hatıra olmak
 • “hayalinden geçirmek ”
  olmasını istemek, düşünmek
  “Fransa’ya gitmeyi hayalinden geçirirdi.”
 • “hayal gibi ”
  ince, zarif
  “Dudaklarının kenarından hayal gibi beyaz bir dil geçti.” – S. F. Abasıyanık
 • “hayale dalmak ”
  dış dünyadan uzaklaşarak gerçekleşmesi istenilen şeyleri veya hatıraları düşünmek
 • “hayale kapılmak ”
  hayallerin etkisi altında kalmak
  “Yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti.” – R. H. Karay
 • “hayal kurmak ”
  gerçekleşmesi istenen, özlenen şeyi düşünmek
  “Biz böyle hayal kurarken rüzgâr çıktı.” – A. Erhat
 • “hayal meyal ”
  1. sıfat Belli belirsiz, açık seçik olmayan
  “Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız / Hatırası bile yabancı gelir” – C. S. Tarancı
  2. zarf Belli belirsiz, açık seçik olmayan bir biçimde
  “Uçaktan korkmanın utanılacak bir şey olduğunu hayal meyal duyuyordu.” – B. R. Eyuboğlu
 • “sukutuhayal”
  Hayal kırıklığı
  “Fahim Bey böyle birçok heyecanlar geçirdiği hâlde işinin reddolunmasından büyük bir sukutuhayale uğrayarak ümidini kaybetmiyor.” – A. Ş. Hisar
 • “inkisarıhayal ”
  Beklediğini, umduğunu bulamamaktan doğan düş kırıklığı, hayal kırıklığı
  “Eyvah, benim külüstür çiftliği, Avrupa çiftlikleri gibi bir şey zannetmiş. İnkisarıhayale uğrayacak.” – R. N. Güntekin
 • “hayal kırıklığı ”
  Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü
  “Al sana bir hayal kırıklığı daha!” – A. Erhat
 • “hayalhane ”
  1. Karagöz oynatılan yer
  2. Hayal dünyası
  “Biz şimdi Evliya’nın hayalhanesinden aktardığı tatları unutmadan gerçeklere dönelim.” – A. Boysan
 • “ham hayal”
  Gerçekleşmeyecek düşünce veya ümit
  “Düştüğümüz bu selin önünden kurtulup karaya çıkmak bir ham hayaldir.” – A. Gündüz
 • “hayal oyunu ”
  Karagöz oyunu
 • “hayal gücü ”
  1. Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile
  2. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü
  3. Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi


Leave A Reply