İnsanın Allah İle İletişimi Konu Anlatımı

0

İnsanın Allah ile iletişimi ile ilgili olarak genel bilgiler. Dua, İbadet, Tövbe ve Kur’an Okuma ile ilgili kısa açıklamaların yer aldığı yazımız.

İletişim, bireylerin fikir, bilgi, tutum, duygu ve becerilerini çeşitli yollarla bir başkasına aktarma sürecidir. İnsanın diğer varlıklarla olduğu gibi Allah ile de bir takım iletişim yolları ve şekilleri bulunmaktadır. Çünkü Allah insanı yaratmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir.”… sonra da şekillendirip kendi ruhundan ona üfleyen Allah’tır.” (Secde suresi, 9).

Advertisement

İşte insanı diğer bütün varlıklardan ayıran ve şerefli kılan bu “ilahi ruh”tur. Bu durum insanla Allah arasında bir bağın kurulmasını, onunla yakınlığın ve iletişimin oluşmasını sağlamıştır.

İnsanla Allah arasındaki iletişim Allah’tan insana ve insandan Allah’a olmak üzere iki yönlüdür. Allah’tan insana olan iletişim vahiyle gerçekleşir. Allah yarattığı insanı kendi haline bırakmaz. Onu eğitir, esirger, bağışlar ve ona merhamet eder.

İnsandan Allah’a olan iletişim ise ibadet, dua ve tövbe şeklinde gerçekleşir. Yani insan Allah’ın bu sevgi ve yakın ilgisi karşısında onu sever, ona ibadet ve dua ederek, güzel eylemlerde bulunarak karşılık vermeye çalışır. Sıkıntılarını ve dertlerini onunla paylaşır.

Advertisement

İnsanın Allah ile iletişiminin birkaç şekli bulunmaktadır. Bunlar, dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okumaktır.

Dua

Dua kelime olarak çağırmak, davet etmek, dilemek, istemek gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise yaratılmış insanın bütün benliği ile Yüce Allah’a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması demektir. Dua yalnızca Allah’a edilir. “Gerçek dua ancak onadır…” (Ra’dsuresi, 14). “Duanız olmasa Rabb’iniz size ne diye değer versin.” (Furkan suresi, 77)

Kur’an’a dua niteliği taşıyan ayetlerden bazıları şunlardır:

“Rabb’im! Ferahlık ver, işimi kolaylaştır” (Taha suresi, 25)

Advertisement

“Rabb’im! ilmimi artır!” (Taha suresi, 114)

“Ey Rabb’imiz! Duamı kabul et. Ey Rabb’imiz! Hesap kurulacağı kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla” (İbrahim suresi, 40-41)

Peygamberimizden dua örnekleri:

“Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım ” (Müslim)

İbadet

İbadet sözlükte boyun eğmek, alçak gönüllülük, itaat ve kulluk gibi anlamlara gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise dua, insanın Allah’a bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranışlarını ifade etmek için kullanılır. İbadet sadece Allah’a yapılır. Fatiha Suresi’nde geçen “Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” ayeti, ibadetin sadece Allah’a yapılacağını belirtmektedir.

ibadet, insandan Allah’a doğru yönelen aklî, ahlakî, özgür ve gönüllü bir ilişkidir. İbadet, Allah’a kulluk etmek, onun buyruklarını yerine getirmek ve onun hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. Kur’an’da Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz…” (Bakara suresi, 21)

Tövbe

Tövbe insanın işlediği her hangi bir suç veya suçlardan dolayı pişmanlık duyarak Allah’tan af ve özür dilemesidir.

Advertisement

Kur’an Okuma

Kur’an okuma da bir nevi insanın Allah ile iletişim kurmasıdır. Çünkü Kur’an Allah’ın kelamı olduğu için bu kelamı okumak, aynı zamanda sözün sahibi ile ilişki kurmak olarak görülmektedir. Böylece Allah’ın bizlere gönderdiği mesaj anlaşılır ve gereğinin yapılmasına çalışılır.


Leave A Reply