İnşikak Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İnşikak Suresi nedir? İnşikak Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? İnşikak suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

İnşikak Suresi

İnşikak Suresi Hakkında Bilgi

İnşikak Suresi; Kuran-ı Kerim’ in 84. sûresidir. 25 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça inşikaak sözüğü “yarılma, ikiye ayrılma” anlamını taşır. Birinci ayeti “Gök yarıldığı zaman” diye başlar. Sûre, cennet ve cehenneme gidecek olanların ayrımını anlatır.

İnşikak Suresi’nde kıyamet günü olaylarından, defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağından, bu kişilerin sevinçle ailelerinin yanına döneceklerinden, defterleri sol taraftan verilenlerin ise dünyada yaptıkları kötü işlerden dolayı cezalandırılacaklarından bahsedilir.

İnşikak Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Gök yarıldığı,
 • Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,
 • Yer dümdüz edildiği,
 • İçinde bulunanları atıp boşaldığı ,
 • Ve Rabb’ini dinleyip O’na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).
 • Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O’na varacaksın.
 • Kimin kitabı sağından verilirse,
 • Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;
 • Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
 • Kimin de kitabı arkasından verilirse,
 • Derhal yok olmayı isteyecek,
 • Ve alevli ateşe girecektir.
 • Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.
 • O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı.
 • Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.
 • Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,
 • Geceye ve onda basan karanlığa,
 • Dolunay olmuş aya ,
 • Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.
 • Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?
 • Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.
 • Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.
 • Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.
 • (Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele!
 • İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır.

Arapçası

 • 1. İzessemaunşakkat.
 • 2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
 • 3. Ve izel’ardu muddet.
 • 4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
 • 5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
 • 6. Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
 • 7. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
 • 8. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
 • 9. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
 • 10. Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
 • 11. Fesevfe yed’u suburen.
 • 12. Ve yasla se’ıyren.
 • 13. İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
 • 14. İnnehu zanne en len yehure.
 • 15. Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
 • 16. Fela uksimü bişşefekı.
 • 17. Velleyli ve ma veseka.
 • 18. Velkameri izetteseka.
 • 19. Leterkebunne tabekan ‘an tabekın.
 • 20. Femalehum la yu’minune.
 • 21. Ve iza kurie ‘aleyhimülkur’anu la yescudune.
 • 22. Belilleziyne keferu yukezzibune.
 • 23. Vallahu a’lemu bima yu’une.
 • 24. Febeşşirhüm bi’azabin eliymin.
 • 25. İllelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

Advertisement

Leave A Reply