İnşirah Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İnşirah Suresi nedir? İnşirah Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? İnşirah suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

İnşirah Suresi

İnşirah Suresi Hakkında Bilgi

İnşirah Suresi; Kuran-ı Kerim’in 94. sûresidir. 8 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça inşirah sözcüğü “ferahlık” anlamını taşır. Sûre Hz. Muhammed’e seslenir. Sure, İslam peygamberi Muhammed’e İslam’ı yayma konusunda çekilen sıkıntılar karşısında verilen ferahlık ve yardımlar belirtmektedir. Tamamı şöyledir: “Ya Muhammed, senin gönlünü ferahlatmadık mı ? O yük belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi ? Kuşku yok ki her güçlüğün bir kolaylığı vardır. Öyleyse boş kaldın mı hemen çalış ve ancak Rabbine yönel ve O’ndan iste”

Surenin Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Bu surenin okunması İslam inancına göre insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar. Sure İslam peygamberi Muhammed’e İslamı yayma konusunda çekilen sıkıntılar karşısında verilen ferahlık ve yardımları belirtmektedir. Ayrıca surede inananların karşılaşacağı sıkıntılardan ümitsizliğe düşmemeleri, daima Allah’a güvenmeleri ifade edilmektedir.

İnşirah Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Biz senin için göğsünü açmadık mı?
 • Senden yükünü indirmedik mi?
 • O senin sırtını ezen yükü.
 • Senin şanını yüceltmedik mi?
 • Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
 • Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
 • O halde boş kaldığında yola koyul.
 • ve Rabbine yönel.

İnşirah Suresi Arapçası

Bismillahirrahmânirrahîm.

Advertisement
 • 1- Elem neşrah leke sadrek
 • 2- Ve vada’na ‘anke vizreke
 • 3- Elleziy enkada zahreke
 • 4- Ve refa’na leke zikreke
 • 5- Feinne me’al’usri yüsren
 • 6- İnne me’al’usri yüsren
 • 7- Feiza ferağte fensab
 • 8- Ve ila rabbike ferğab

Faziletleri

İnşirâh sûresinin faziletiyle ilgili olarak, “Kim Elem neşrah sûresini okursa âdeta üzüntülü olduğum sırada yanıma gelip beni rahatlatmış sayılır” meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, III, 222) bu rivayet muteber sayılmamıştır. Türkçe’deki, “Elif demeden ‘fergab’a çıkılmaz” deyiminde bu sûrenin son kelimesine işaret vardır.

İnşirah Suresinde, Yüce Allah’ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e mânevî lutufları özetlenmiştir. Her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.


Leave A Reply