Irakeyn Seferi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Irakeyn Seferi ne zaman ve kimler arasında olmuştur, sonuçları nelerdir? Irakeyn Seferinde Pargalı İbrahim ve Kanuni Sultan Süleyman.

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

Taraflar
  • Safevi Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu
Kumandanlar
  • I. Tahmasp
  • Kanuni Sultan Süleyman ve Pargalı Damat İbrahim Paşa

Irakeyn Seferi; Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ın alınmasıyla sonuçlanan seferdir. (1534-1535) Anadolu’daki Şii yayılmasını önlemek amacıyla 27 Ekim 1533’de Sadrazam İbrahim Paşa, Bitlis’e doğru yola çıktı. Padişah da 10 Haziran 1534 günü, İstanbul’dan hareket etti. Yenişehir, Bozüyük, Kütahya yolu ile Afyon üzerinden Konya’ya, Sivas yolu ile Erzincan’a geldi. Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’nın da katılmasıyla 27 Eylül 1534’de Tebriz’e girdi. Tebrizliler kendisini büyük bir sevgi ile karşıladılar. Burada birkaç gün kalan Kanuni, gerekli atamaları yaptıktan sonra Sultaniye’ye, Şah Tamas’ın İran içlerine çekildiğini öğrenince de, Hemedan üzerinde Kasr-ı Şirin’e, oradan da Hanikin üzerinden Bağdat’a geldi. 24 Kasım 1534’de, Zülfikar Han’dan Bağdat Kentini İbrahim Paşa teslim aldı. Böylece Bağdat kan dökülmeden Osmanlı egemenliğine girdi.


Leave A Reply