İsim Çekim Ekleri Nelerdir? Örnekleri Çeşitleri ve Açıklamaları

0
Advertisement

İsim Çekim Ekleri nelerdir? İsim Çekim Ekleri çeşitleri, sınıflandırılması, örnekleri, özellikleri, konu anlatımı.

İsim Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri

1- Çokluk eki:

İsimlerin çokluk şekillerini ifade eder. -lar, -ler: kitap-lar, çocuk-lar, araba-lar, ev-ler, gece-ler, sergi-ler vb.

2- İyelik ekleri:

“İye” Türkçede “sahip” anlamına gelir. İyelik ekleri ismin karşıladığı nesnenin bir kişiye veya nesneye ait olduğunu gösteren çekim ekidir. Bunlar nesneyi bir sahibe bağlayan eklerdir. İyelik ekleri altı şahsa göre çekimlenebilmektedir. Yani getirildikleri isimlerin ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklindeki sahipliklerini ifade ederler.

baba-m
baba-n
baba-sı
baba-mız
baba-nız
baba-ları

defteri-m
defter-in
defter-i
defter-imiz
defter-iniz
defter-leri

Advertisement

3- Durum ekleri:

Bu ekler ismi bazen isme, bazen fiile bazen de edata bağlar:

 • Okul-a gitti.
 • kitab-ın kapağı
 • orman-a karşı
 • Evden gelmiş, (fiile bağlamış)
 • bahçe-nin yolu (isme bağlamış)
 • sen-in kadar (edata bağlamış)

Türkçedeki isim durum ekleri şunlardır:

a- Yalın durum:

İsmin başka bir kelimeye bağlı olmadığını gösteren haldir. Tekil, çoğul ve iyelik şekli yalın durumdur: okul, baba-sı, yollar vb. Okul teklik yalın durumu, yollar çokluk yalın durumu, babası iyelik yalın durumudur. Demek ki, yalın durum isimlerin durum eki getirilebilen şekilleridir.

b- İlgi durum eki: (-in, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün)
 • çocuğ-un
 • evler-in
 • yol-un
 • yokuş-un
 • onlar-ın
 • defter-in
 • anne-nin
 • masa-nın
 • akıl-ın
 • uykusu-nun
c- Yükleme durum eki: (-ı, -i, -u, -ü)
 • kapı-yı
 • babam-ı
 • yol-u
 • taşlar-ı
 • göz-ü
 • sözlerim-i
ç- Yönelme durum eki: (-a, -e)
 • okul-a
 • dağlar-a
 • bakkal-a
 • biz-e
d- Bulunma durum eki: (-da, -de, -ta, -te)
 • ev-de
 • tepeler-de
 • çocuk-ta
 • akıl-da
e- Ayrılma durum eki: (-dan, -den, -tan, -ten)
 • karşı-dan
 • biz-den
 • Çiçek-ten
 • soy-dan
 • türk-ten
 • bilenler-den
f- Beraberlik durumu: (-la, -le)
 • gönül-le
 • kalbimle
 • araba-y-la
 • ekmek-le
g- Eşitlik Araç Durumu: (-ca, -ce, -ça, -çe)
 • insan-ca
 • on-ca
 • ben-ce
 • ardın-ca
h- Yön Gösterme durumu: (-ra, -re, -arı, -eri)
 • son-ra
 • iç-eri
 • dış-arı
 • il-eri

4- Soru eki: ( mı, mi, mu, mü)

Hem isimlere hem de fiillere getirilir.

 • okul mu
 • çocuk mu
 • öğrenciler mi
 • rüya mı

5- Bildirme Eki: (-dır, -dir, -dur, -dür, -tır, -tir, -tur, -tür)


Leave A Reply