İsmail Hakkı Altınbezer Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü Türk hattat sanatçısı ve öğretmeni olan İsmail Hakkı Altınbezer ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız

İsmail Hakkı Altınbezer (1872-1946) Zamanımızın en büyük eski yazı tezhip ve minyatür sanatkarıdır. Babası da hattat olan İsmail Hakkı İstanbul’da doğdu. Fatih Rüştiyesi’ni bitirdi. Babası ona eski yazının çeşitlerinden olan sülüs ve nesih yazılarını öğretti. Diğer bazı yazı çeşitleriyle, tuğra çekme usulünü de Sami Efendi adındaki hattattan öğrendi.

Sanayi-i Nefîse Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) nin resim kısmını bitirdi. Yirmi yaşından itibaren Divan-ı Hümayun’da çalışmaya başladı, kısa zamanda Divan-ı Hümayun tuğrakeşi oldu.

Güzel Sanatlar Akademisi’nin kurulması üzerine tezhip profesörlüğüne getirilen İsmail Hakkı Altınbezer Türk Tezyinî Sanatlar Şubesinin şefi oldu. Sayısı bine yaklaşan levha yazmıştır. Yüz metre kadar uzunluktaki Kabe örtüsünün yazıları da bu değerli sanatkarımız tarafından yazılmıştır.


Leave A Reply