Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri

0
Advertisement

Isparta ilinde yetişen bitkiler, geçim kaynakları, ekonomik faaliyetleri nelerdir? Isparta ekonomisi hakkında bilgi.

Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri

Gül, gülyağı ve halıcılık merkezi olan Isparta’da ekonomik etkinlikler oldukça çeşitlenmiştir. Tarım kesiminin yanı sıra, imalat sanayisi ve ticaret kesimlerinde de belirgin bir canlılık görülür. Halkın başlıca geçim kaynağı olan tarım modern ve pazara dönük bir yapı taşır. 19. yüzyılda haşhaş, deri, gülyağı ve hah üretimiyle dışa açılan tarım kesimi İzmir-Aydın Demiryolu’nun önce Dinar’a, 20. yüzyıl başında da Eğirdir’e uzatılmasıyla daha yaygın pazar ilişkilerine girdi ve bu gelişmesini Cumhuriyet döneminde de sürdürdü. Sulama tesisi, yol yapımı gibi altyapı yatırımlarının arttığı 1950’lerden sonra, bazı kamu kuruluşlarına ait bölgesel merkezler Isparta’da kuruldu. 1970’lerde ülke pazarının iyice bütünleşmesi, ilin ekonomik gelişimini de hızlandırdı. Isparta günümüzde, çeşitli tarla bitkileri üretiminin yanı sıra, gelişen meyveciliğiyle de ülkenin önde gelen tarımsal üretim alanlarındandır. İlde buğday ve arpa gibi tahılların yanı sıra önemli miktarda şeker pancarı, patates, nohut, soğan ve yem bitkileri yetiştirilir. Geniş yer tutan bağlarda iyi cins sofralık ve şaraplık üzüm elde edilir; erik, kiraz ve şeftali üretimi de hızla artmaktadır.

Bitkisel üretime göre ikincil durumda olan hayvancılık, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan halkın temel geçim kaynağıdır. Bu yörelerde genellikle koyun ve kıl keçisi yetiştirilir. Ova düzlüklerinde ise daha çok aile tüketimini karşılamaya yönelik sığır besiciliği yapılır. En önemli hayvansal ürünler deri, yün ve kıldır. Elde edilen deriler ildeki tabakhanelerde, yün ve kıl ise dokuma atölyelerinde işlenir. Hayvancılıkla uğraşan göçerler arasında kilim, heybe ve çorap dokumacılığı yaygındır. Isparta, tatlı su ürünleri bakımından ülke ölçeğinde önemli bir yer tutar. İl sınırları içindeki göllerden başta kerevit ve sudak (tatlı su levreği) olmak üzere değerli su ürünleri elde edilir. Bu ürünler ön işlemden geçirilerek yurtdışına satılır.


Leave A Reply