İştirakçi Hilmi (Hüseyin Hilmi) Kimdir?

0
Advertisement

İştirakçi Hilmi (Hüseyin Hilmi) kimdir ve ne yapmıştır? İştirakçi Hilmi (Hüseyin Hilmi) hayatı, biyografisi, siyasi kariyeri hakkında bilgi.

İştirakçi Hilmi (Hüseyin Hilmi)

İştirakçi Hilmi (Hüseyin Hilmi); (d. İzmir – ö. 15 Kasım 1922, İstanbul), gazeteci ve siyaset adamıdır. Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın (ÖSF) ve Türkiye Sosyalist Fırkası’nın başkanlığını yapmıştır.

Yaşamının ilk yıllarına ilişkin bilgi yoktur. İlk kez 1908’de çıkardığı Serbest İzmir gazetesiyle adını duyurdu. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra İstanbul’a yerleşti. 26 Şubat 1910’da, sonradan OSF’nin yayın organına dönüşecek olan haftalık İştirak dergisini yayımlamaya başladı. Eylül 1910’da Namık Hasan, Pertev Tevfik, Baha Tevfik, İsmail Faik ve Hamid Suphi beylerle birlikte OSF’yi kurdu ve partinin başkanlığına getirildi. 1913’te Mahmud Şevket Paşa’ nın öldürülmesinden sonra, İttihat ve Terakki’nin karşıtları üzerinde kurulan yoğun baskıdan payını alan Hüseyin Hilmi Haziran 1913’te Sinop’a sürgüne gönderildi. Bu gelişme OSF’nin dağılmasına yol açtığı gibi, Hüseyin Hilmi de Mondros Mütarekesi’ne değin Çorum ve Balâ’da gözaltında kaldı.

İstanbul’a döndükten sonra Şubat 1919’da Mustafa Fazıl (Çun), Mehmed Ali (Bilgişin), Refik Nevzat, Sadrettin Celal (Antel), Suphi Nuri (İleri) beylerle TSF’yi kurdu. Parti başkanlığını kendisi üstlendi, yayımlamaya başladığı İdrak de partinin yayın organı oldu. Mütareke yıllarında Şirket-i Hayriye grevi, tramvay işçileri grevi gibi geniş çaplı işçi eylemleri düzenledi, birçok eylemi destekledi. Tersane grevinin gerçekleştirilmesinde onun ve TSF’nin önemli katkısı oldu. Ama bazı grevlerdeki başarısızlıklar ve baskılar nedeniyle parti fazla varlık gösteremedi ve etkisini yitirdi. Hüseyin Hilmi Tunus’a sürgün edileceği söylentilerinin yaygınlaştığı bir sırada, Bozdoğan Kemeri yakınlarında kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldü.

Advertisement

Leave A Reply