Iulius Claudius (Julio Claudian) Hanedanı Hakkında Bilgi

1
Advertisement

Iulius-Claudius (Julio-Claudian) Hanedanı ne zaman ve nerede yaşamışlardır, tarihteki yerleri, tarihçeleri, hakkında bilgi.

Iulius-Claudius (Julio-Claudian) Hanedanı

Iulius-Claudius (Julio-Claudian) Hanedanı; Roma İmparatorluğu’nda İS 14-68 arasında hüküm süren hanedandır. Üyeleri, ilk Roma imparatoru Augustus’un ardılları Tiberius (hd 14-37), Caligula (hd 37-41), Claudius (hd 41-54) ve Neron’du (hd 54-68). Ardıllık çizgisi kan bağına dayanmıyordu. Augustus, Julius Caesar’ın evlatlığı ve Caesar’ın kız kardeşi Iulia’nın torunu, soylu Claudia ailesinden gelen Tiberius ise Augustus’un evlatlığıydı. Caligula, Augustus’un torununun oğlu, Claudius, Tiberius’un yeğeni, Neron ise Claudius’un evlatlığıydı.

Hanedanın en yetenekli hükümdarı olan Tiberius eyaletlerde adil bir yönetim kurdu, ülke sınırlarının bütünlüğünü korudu ve imparatorluğun mali kaynaklarını tutumlu biçimde kullandı. Ama uygulamalarıyla Roma toplumunda büyük tepki uyandırdı ve son yıllarında zalim bir hükümdar oldu. Caligula olarak bilinen ardılı Gaius ise deli olarak nitelendirilmesine yol açan çılgınca davranışlarıyla tanındı. Yerine geçen amcası Claudius, kişisel alışkanlıklardan dolayı çağdaşlarının alay konusu olduysa da güçlü bir yönetim kurarak imparatorluğun egemenlik alanını Augustus’un planladığı yönde genişletti. Bağımlı (cliens) krallıkların topraklarını ilhak ederek imparatorluğa kattı, Güney Britanya’yı fethetti, batıda Roma’nın egemenliğini pekiştirdi, Roma ve İtalya’da bayındırlık çalışmalarına hız verdi ve güçlü bir bürokrasi oluşturmaya yönelik düzenlemeler yaptı. Iulius-Claudius hanedanının son hükümdarı olan Neron, sonraki kuşaklarca acımasız ve lüks düşkünü bir kişi olarak tanındı. Ama onun çılgınca aşırılıkları imparatorluğun refahını hemen hiç etkilemedi. Hükümdarlığı sırasında eyaletler iyi yönetildi; Parthia ile yapılan savaşın sonunda Ermenilerin yaşadığı topraklar konusunda uzlaşmaya varılarak, bölgede yarım yüzyıl sürecek bir barış sağlandı. Iulius-Claudius hanedanı ayaklanma ve iç savaşlar sonunda yıkıldı. Neron büyük olasılıkla intihar ederek öldü. Yerine ayaklanmanın önderlerinden General Galba geçti.


1 Yorum

  1. Yakup çelik on

    Julia-cludia Kanada’nın içinde yetenekli 2 imparator sçdikkat çekiyor ,augustus ve Tiberius tur digerleri califulayı saymazsak vasattın altında kalan figürler

Leave A Reply