İzmir’in Kavakları Türküsü Sözleri ve Hikayesi Nasıldır?

1
Advertisement

İzmir’in Kavakları türküsü sözleri ve İzmir’in Kavakları türküsü sözleri. İzmir’in Kavakları türküsünde geçen Çakıcı efedir.

Efeler

İzmir’in Kavakları Türküsü / Yöre : Ödemiş

Çakırcalı (Çakıcı) Mehmet Efe, babası Çakırcalı Ahmet Efe’nin öldürülmesine tepki olarak dağa çıkar. Zeybek olarak geçirdiği 15 yıl boyunca birçok çatışmaya giren ve birçok düşmanını öldüren Mehmet Efe’nin arasında Kamalı Mustafa Efe’nin de olduğu birçok dostu ve arkadaşı vardır.

Mehmet Efe’nin torunlarından biri, Kamalı Mustafa’nın köyünden bir kız kaçırma planı yapar. Ancak yanlışlıkla Kamalı’nın eşini kaçırırlar. Durumu anlayan Mehmet Efe, kadını hemen geri gönderir ve Kamalı’dan özür diler. Ancak bu durum bir namus davasına dönüşür. Kamalı, olayı öğrenince Köselioğlu Efe’nin çetesine katılır. Köselioğlu çetesini pusuya düşüren Mehmet Efe, Köselioğlu’nu öldürürken, Kamalı ise bacağından yaralanır.

Bu olaydan sonra, düşmanlık daha da artan iki efe arasında şiddetli bir mücadele başlar. Sonunda Birgi’de düzenlenen bir yemek davetine katılan Kamalı Zeybek, Çakırcalı Mehmet Efe’nin baskınına uğrar ve baş zeybek Hacı Mustafa tarafından vurularak öldürülür. Kamalı Zeybek’in ölümü üzerine çok sayıda ağıt yakılır ve türküler söylenir.

Bu olaydan sonra, Çakırcalı (Çakıcı) Efe bir süre rakipsiz kalır ve bölgede çok yaygın olarak söylenen bir türkü ortaya çıkar. Türküde “İzmir’in kavakları” ifadesi geçer ve şu şekildedir: “İzmir’in kavakları dökülür yaprakları, bize de derler Çakıcı, yıkarız konakları. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok, Kamalı da Zeybek vuruldu, Çakıcı’ya sözüm yok.”

Advertisement

Bu türkü, Muzaffer Sarısözen tarafından Ekrem Güyer’den derlenip notaya alınmış ve TRT arşivine kaydedilmiştir. Türkünün ilk dizesi “İzmir’in kavakları” üzerinde yıllardır tartışmalar devam etmektedir. Bazı kişiler, türkünün ilk söylenişinde “Ödemiş kavakları” hatta “Birgi’nin kavakları” olduğunu iddia etmektedirler.

İzmir’in Kavakları Türküsü Sözleri

İzmir’in kavakları, Dökülür yaprakları.
Bize de derler Çakıcı.
Yar fidan boylum Yakarız konakları.
Servim senden uzun yok,
Yaprağında gözüm yok. baktabul
Kamalı aa zeybek vuruldu.
Yar fidan boylum Çakıcı’ya sözüm yok.


1 Yorum

Leave A Reply